Zacznij tutaj Podręcznik Epson Eb G6800wu

Epson EB-G6800WU Start Here Manual to szczegółowy podręcznik użytkownika, który pomaga w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu projektora Epson EB-G6800WU. Podręcznik zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby móc wykorzystać wszystkie funkcje projektora, w tym: konfigurację połączenia sieciowego, instalację i używanie oprogramowania, wybór odpowiedniego wyświetlacza, ustawienia wyświetlacza, wybór i konfigurację źródeł danych, przygotowanie do prezentacji i przekazywanie obrazu. Podręcznik Epson EB-G6800WU Start Here jest łatwy w użyciu i oferuje szczegółowe instrukcje, dzięki którym możesz maksymalnie wykorzystać swój projektor.

Ostatnia aktualizacja: Zacznij tutaj Podręcznik Epson Eb G6800wu

Uwaga:

Niektóre ustawienia programu Epson Scan mogą być niedostępne lub szare, w zależności od możliwości skanera lub wybranych ustawień.

Nie można uruchomić programu Epson Scan

Sprawdź, czy lampka On pali się.

Wyłącz komputer i skaner, a następnie sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do obu urządzeń.

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli komputer znajduje się w trybie gotowości (Windows), lub trybie uśpienia (Mac OS X). Uruchom ponownie program Epson Scan i spróbuj zeskanować dokument.

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli uaktualniono system operacyjny, lecz nie zainstalowano ponownie programu Epson Scan. Odinstaluj program Epson Scan według opisu w Odinstalowywanie oprogramowania do skanowania. Następnie należy go ponownie zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).

W programie Windows Device Manager (Menedżer urządzeń), sprawdź czy nazwa zainstalowanego skanera pojawia się na liście Imaging devices (Urządzenia przetwarzania obrazu) bez znaku zapytania(? ) czy wykrzyknika (! ). Jeśli przy nazwie skanera widoczny jest jeden z tych znaków lub skaner występuje jako Unknown device (Nieznane urządzenie), odinstaluj program Epson Scan według instrukcji z rozdziału Odinstalowywanie programu Epson Scan.

Oprogramowanie skanera nie działa poprawnie

Upewnij się, że komputer wyposażony jest w wystarczającą ilość pamięci oraz że spełnia inne wymagania systemowe oprogramowania. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja komputera i oprogramowania.

W systemie Windows, sprawdź, czy skaner występuje więcej niż jeden raz w narzędziu Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne). Wykonaj następujące czynności:
Windows Vista:
W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij dwukrotnie ikonę Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk) w Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne). Usuń ikonę skanera i ponownie zainstaluj program Epson Scan postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).
Windows XP:
Klknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne) w Control Panel (Panel sterowania).
Windows 2000:
Kliknij dwukrotnie na ikonę Scanners and Cameras (Skanery i aparaty fotograficzne) w Control Panel (Panel sterowania). Usuń ikonę skanera z listy zainstalowanych urządzeń i ponownie zainstaluj program Epson Scan postępując zgodnie z instrukcjami na arkuszu Start Here (Rozpocznij tutaj).

Skaner może nie działać prawidłowo, jeśli komputer znajduje się w trybie gotowości (Windows), lub tryb uśpienia (Mac OS X). Instrukcje dezinstalacji i ponownej instalacji zawiera rozdział Nie można skanować w trybie Tryb automatyczny

Program Epson Scan może nie być w stanie wykryć obrazów z filmu, a klatki mogą być odcinane lub grupowane w nieoczekiwany sposób. Może to się zdarzyć w następujących przypadkach:

Obrazy mają ciemne tło.

Obrazy mają bardzo jasne tło.

Obrazy panoramiczne i obrazy o normalnym rozmiarze skanowane są jednocześnie.

Należy zastosować jedno lub kilka z następujących rozwiązań:

Upewnij się, że dokument leży prawidłowo na tacy dokumentów skanera. Szczegółowe informacje zawiera broszura.

Spróbuj przeprowadzić skanowanie w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny). Instrukcje dotyczące zmiany trybów skanowania zawiera rozdział Zmienianie trybu skanowania.

Skanowanie z użyciem funkcji Miniatura

Upewnij się, że dokument leży prawidłowo na tacy dokumentów skanera.

Skanowanie trwa zbyt długo

Komputery wyposażone w port USB 2. 0 (o wyższej szybkości) skanują szybciej, niż komputery wyposażone tylko w porty USB 1. 1. Jeśli wykorzystywany jest port USB 2. 0, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemowe. Aby wyświetlić szczegóły kliknij Dodatek w prawym górnym rogu okna Przewodnik użytkownika, następnie kliknij Informacje o urządzeniu, Wymagania systemowe.

Obrazy są obrócone nieprawidłowo

Upewnij się, że dokumenty lub zdjęcia są prawidłowo położone na tacy dokumentów skanera.

Spróbuj wyłączyć lub włączyć ustawienie Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia). Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, kliknij przycisk Customize (Dostosuj) w przypadku skanowania w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) lub przycisk Configuration (Konfiguracja) w przypadku skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Funkcja Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia) nie będzie działać w przypadku skanowania stron gazet lub czasopism, dokumentów, ilustracji lub grafiki liniowej. Ta funkcja nie będzie również działać podczas skanowania obrazów, których dowolny z boków jest równy 5, 1 cm lub krótszy.

Funkcja Auto Photo Orientation (Automatyczna orientacja zdjęcia) może działać nieprawidłowo, jeśli twarze widoczne na obrazie są bardzo małe, nie są zwrócone na wprost lub są to twarze niemowląt. Działanie tej funkcji może być także nieprawidłowe w przypadku skanowania obrazu wnętrza, na którym nie są widoczne twarze, obrazu przedstawiającego krajobraz, na którym niebo nie znajduje się w górnej części obrazu lub obrazów zawierających jasne miejsca lub obiekty poza górnym obszarem obrazu.

W przypadku skanowania w trybie podglądów Thumbnail (Miniatura) (tylko w trybie Home Mode (Tryb domowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)) wybierz obraz i kliknij ikonę obrotu , aby obrócić obraz. Instrukcje zawiera rozdział Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Sterowniki

Easy Interactive Driver (v4. 021)wer. 4. 021

11-Sep-2020

14. 54 MB

. exe

Oprogramowanie sprzętoweFirmware (v1. 20)wer. 1. 20

02-Jun-2022

44. 34 MB

. zip

Dodatkowe informacje:

Firmware can be updated using the following projector ports:
USB-A (using USB memory stick)
USB-B using a computer and USB cable
Wired LAN using Epson Projector Management version 5. 2 or higher(Application and manual downloadable from the Software section).
Wired LAN using EasyMP Network Updater.

Pobierz

EasyMP Network Updater (v1. 25)wer. 25

02-May-2018

5. 13 MB

Dodatkowe informacje:

EasyMP Network Updater

Inne oprogramowanieEpson Projector Management (v5. 43)wer. 5. 43

20-Dec-2022

92. 80 MB

Dodatkowe informacje:

The Epson Projector Management software allows to check the status of multiple networked projectors and perform various projector operations remotely from your computer like:
• Monitoring projectors status (power status, errors…)
• Controlling the projectors (turn on or off, input sources change, schedule various projector events)
• Updating the projector firmware
• Copying the projector menu settings
• Sending email notification when a problem occurs

This latest version includes
- Usability improvements

Epson iProjection (v3. 32 - Silent)wer. 3. 32 - Silent

13-Sep-2022

49. 18 MB

Dodatkowe informacje:

By using Epson iProjection, you can use the projectors to hold interactive meetings. You can connect up to 16 computers to one projector via a network. You can then select up to four of these connected computers and project their screens.

Epson iProjection (v3. 32)wer. 32

101. 54 MB

Easy Interactive Tools (v5. 10 - MSI)wer. 10 - MSI

05-Sep-2022

31. 97 MB

Make your presentations and lessons more engaging by annotating the screen in real-time using either an interactive pen or your fingertips. The content annotation and whiteboard feature helps to keep your audience's attention, and whatever you do on screen can be prepared, saving lengthy note taking. Please refer to the Easy Interactive Tool Operation Guide available in the Manual & Documentation section.

Dodatkowe informacje:

This Silent Installer version 5. 05 is the equivalent of the standard installer version 5. 03 in. EXE format

Easy Interactive Tools (v5. 10)wer. 10

72. 47 MB

Make your presentations and lessons more engaging by annotating the screen in real-time using either an interactive pen or your fingertips.

--------------------------------------------

Additional Information: Starting from version 5. 10,

Epson EWF converter is included as a separate Software (Unique installer)

It is possible to save Easy Interactive content into EWF2 format.

Throw Distance Simulator - Offline (v2. 2. 2)wer. 2

06-Sep-2021

75. 82 MB

Throw Distance Simulator is an application for calculating the throw distance between screen and the EPSON projector. com/pub/download/6416/epson641677eu. zip" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Throw Distance Simulator - Offline","asset_id": "641677"}">Easy Interactive Tools (v5. 05 - MSI)wer. 05 - MSI

02-Sep-2021

31. 57 MB

. msi

USB Display installer (v1. 80)wer. 80

26-May-2021

6. 23 MB

Throw Distance SimulatorDodatkowe informacje:

Throw Distance Simulator is a web application for calculating the throw distance between screen and the EPSON projector. Supported browsers: Google Chrome, Firefox, Safari

WyświetlEasyMP Monitor (v4. 57)wer. 57

20-Jun-2017

7. 79 MB

Message Broadcasting (v1. 02)wer. 02

23-Feb-2017

25. 24 MB

Message Broadcasting is a plug-in for EasyMP Monitor. Administrators can use the plug-in to send messages or announcements to one or more projectors or all the projectors on the network. You can send messages manually, or use the Timer function in EasyMP Monitor to have messages sent automatically. com/pub/download/6275/epson627595eu. zip" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Message Broadcasting","asset_id": "627595"}">EasyMP Multi PC Projection (v2. 10

03-Feb-2017

49. 94 MB

By using EasyMP Multi PC Projection, you can use the projectors to hold interactive meetings. com/pub/download/6265/epson626558eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EasyMP Multi PC Projection","asset_id": "626558"}">

Rekomendowane dla Ciebie

Epson Product Setup (v1. 0)

wer. 1. 0

02-Aug-2018

12. 05 MB

. exe

Dodatkowe informacje:

Epson Product Setup contains everything you need to use your Epson product. This programme downloads and installs the latest drivers and software for your Epson product and where applicable may download network utilities and additional software. Please Note: To use this software your computer must have Internet access. Depending on the speed of your internet connection, this process may take a while. Once the software is downloaded, it will automatically begin to install. You will be guided (on-screen) through the process.

Pobierz

Product SetupEpson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

SterownikiEPSON Universal Print Driver (v2. 71. 00)wer. 2. 00

20-Jul-2022

54. 13 MB

EPSON Universal Print Driver

Dodatkowe informacje:

Improvements:
Added standard quality print mode with smaller spool data. (PCL only)
Added 300dpi standard quality print mode. (PCL only)
Support for multithreaded environment.
Support for Blue Angel / Energey Star.

Driver (v2. 61. 00

01-Aug-2018

31. 42 MB

EPSON Scan (v6. 460)wer. 460

26. 77 MB

Program EPSON Scan bezposrednio steruje wszystkim funkcjami skanera firmy EPSON. Korzystajac z tego oprogramowania, mozna skanowac obrazy w kolorze, skali szarosci lub czerni i bieli, uzyskujac profesjonalne rezultaty. Program ten to niezalezny od platformy interfejs miedzy skanerem a wiekszoscia aplikacji. Mozna go uruchomic z dowolnej aplikacji obslugujacej standard TWAIN. com/pub/download/6307/epson630714eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON Scan","asset_id": "630714"}">Oprogramowanie dla twórcówEpson Photo + (v3. 7. 1)wer. 3. 1

21-Nov-2022

47. 63 MB

Dodatkowe informacje:

Epson Photo + is an application that allows you to easily arrange and print photos. By clicking the function buttons on the screen, you can view a preview of the finished print image, and print easily without having to make any complicated settings.

This latest version includes
- Bug Fix

Inne oprogramowanieEpson ScanSmart (v3. 61)wer. 61

24-Mar-2022

124. 16 MB

Document Scanning Software Scan and share documents and receipts with confidence using easy scanning options, editing and integration tools. com/pub/download/6431/epson643155eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Epson ScanSmart","asset_id": "643155"}">Event Manager (v3. 11. 53)wer. 53

14-Sep-2020

18. 10 MB

Event Manager launches File Manager or PageManager for EPSON automatically when you press the B&W Start or Color Start button on the control panel in Scan mode. You can select an application to be launched when pressing the B&W Start or Color Start button. com/pub/download/6364/epson636445eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Event Manager","asset_id": "636445"}">

Zacznij tutaj Podręcznik Epson Eb G6800wu

Bezpośredni link do pobrania Zacznij tutaj Podręcznik Epson Eb G6800wu

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zacznij tutaj Podręcznik Epson Eb G6800wu