Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Canon Dim 462

Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Canon Dim 462 są niezbędne do prawidłowego używania tego urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta, w której znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje odnośnie użytkowania, obsługi i utrzymania urządzenia. Instrukcja powinna być zawsze dostępna w pobliżu urządzenia, aby móc szybko odnaleźć wskazówki dotyczące jego używania w razie potrzeby. Ponadto, należy pamiętać, aby regularnie sprawdzać i czyścić urządzenie, aby upewnić się, że jest ono w dobrym stanie i działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Canon Dim 462

 • Warunki otoczenia podczas pracy

  Ten podręcznik został przystosowany do prawidłowego wyświetlania w następujących systemach operacyjnych i przeglądarkach.

 • Windows
 • Systemy operacyjne

  Windows 8. 1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2 i Windows XP SP3 (tylko wersja 32-bitowa)

 • Przeglądarki internetowe

  Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 i Internet Explorer 8 (*1)
  Mozilla Firefox
  Google Chrome

 • Mac OS

  OS X Yosemite v10. 10, OS X Mavericks v10. 9, OS X Mountain Lion v10. 8 i OS X Lion v10. 7. 5

  Safari 8, Safari 7, Safari 6 i Safari 5

 • iOS

  iOS 8. 0, iOS 7. 1, iOS 7. 0 i iOS 6. 1 (*2)

  Safari 8, Safari 7 i Safari 6

 • Android

  Android 4. 4, Android 4. 3, Android 4. 2, Android 4. 1, Android 4. 0 i Android 2. 3

  Przeglądarka internetowa

 • Windows RT

  Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10

 • * Należy w ustawieniach przeglądarki zezwolić na zapisywanie plików cookie i włączyć obsługę języka JavaScript.
 • *1 Niektóre obrazy mogą nie być wyświetlane prawidłowo w Trybie zgodności w przeglądarce Internet Explorer 8. W takim przypadku należy wyłączyć Tryb zgodności.
 • *2 Odtwarzanie filmów jest obsługiwane tylko w systemie operacyjnym iOS w wersji 7. 0 lub nowszej.
 • Korzystanie z tego Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Zrzuty ekranu w tym podręczniku
 • Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

  Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne i-SENSYS poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu i-SENSYS.

  Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

  Inne przydatne pozycje...

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Canon iD

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

  Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

  lub

  Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

  1. zna zasady konstruowania instrukcji;

  2. analizuje pod kątem językowym instrukcje różnego typu;

  3. gromadzi słownictwo potrzebne do napisania instrukcji;

  4. rozwija umiejętność tworzenia tekstu użytkowego z zachowaniem właściwego stylu języka.

  md63013121491dfd6_1502093859156_0
  1. Jak poprawnie napisać instrukcję?

  2. Przykłady instrukcji

  3. Tulipan origami

  1

  Notatka dla prowadzącego

  Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak włączyć materiały multimedialne w tok lekcji.

  R1MLXSAxyvefp1
  W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis „Pobierz załącznik”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji.

  Źródło: Eduexpert Sp. z o. o. / Evaco Sp. o., licencja: CC BY 3. 0.

  Wskazówka

  Usłyszysz i przeczytasz teksty dotyczące instrukcji jako formy użytkowej. Zwróć uwagę na jej język i formę. Wiadomości te przydadzą ci się do samodzielnego napisania instrukcji.

  RFf3dZ9VVB8kw1
  Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.

  Wersja tekstowa z wyróżnieniem pojęć

  Wskazówka, zalecenie, instrukcja, jak to napisać?

  Rozdział 1 
  Jak poprawnie napisać instrukcję?

  W nagraniu zostaną przedstawione zasady pisania instrukcji oraz przykłady kilku instrukcji.

  Słowo instrukcja pochodzi od łacińskiego słowa instructio, znaczącego tyle co uporządkować. To ulotka, broszura zawierająca zasady działania i obsługi np. jakiegoś urządzenia. Zawiera opis kolejnych etapów postępowania w drodze do osiągnięcia jakiegoś celu. Sporządza się ją po to, aby ułatwić uruchomienie czegoś lub wykonanie jakiejś czynności. Zawiera ostrzeżenia i przeciwwskazania.
  Na co dzień spotykamy się z instrukcjami obsługi urządzenia, alarmowymi, przeciwpożarowymi.
  Instrukcja do instrukcji:
  1. Nazwij czego będzie dotyczyć instrukcja, czyli stwórz nagłówek.
  2. Zastosuj przejrzysty układ graficzny, nadaj nagłówki poszczególnym etapom wykonywania instrukcji, zastosuj punkty, odstępy, możesz wstawić rysunki.
  3. W punktach jasno i precyzyjnie sformułuj kolejne wykonywane przez odbiorcę czynności, możesz zastosować formę bezokolicznika np. odkręcić, wylać lub czasowniki w trybie rozkazującym np. odkręć, wylej.
  4. Czynności podawaj w porządku chronologicznym.
  5. Pamiętaj o przysłówkach typu: precyzyjnie, wolno, dokładnie.
  6. Wyróżnij ważne elementy, np. użyj podkreśleń, kursywy lub pogrubienia.
  7. W razie potrzeby dodaj uwagi lub zasady bezpieczeństwa.
  8. Dbaj o poprawny język i estetykę zapisu.

  Rozdział 2 
  Przykłady instrukcji

  W nagraniu umieszczone są proste oraz bardziej skomplikowane przykłady instrukcji, na podstawie strony internetowej Komunikacji Miejskiej w Płocku – www. kmplock. eu oraz innych ogólnodostępnych tekstów internetowych.

  Instrukcja pierwsza.
  Zakup biletu jednoprzejazdowego lub czasowego.
  1. Wybierz na ekranie dotykowym odpowiedni rodzaj biletu. Na pierwszym ekranie dostępne są najpopularniejsze bilety. Wybór biletu odbywa się poprzez naciśniecie znaku „+” znajdującego się przy nazwie biletu. Dodanie kolejnego biletu do koszyka odbywa się poprzez naciśniecie znaku „+” przy odpowiednim bilecie. Wycofanie biletu z koszyka odbywa się poprzez naciśnięcie znaku „-” przy bilecie, który chcemy usunąć. 1. Pełna oferta biletów papierowych dostępna jest po kliknięciu opcji „pełna oferta biletów papierowych”. 2. Następnie należy wybrać strefę obowiązywania biletu. Cofnięcie się o jeden ekran odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku z symbolem strzałki w lewo. W przypadku wybrania strefy a w kolejnym kroku należy wybrać rodzaj biletu – dostępne są bilety jednoprzejazdowe, 60‑minutowe oraz 24‑godzinne. Po wyborze rodzaju biletu należy dodać interesujący nas bilet do koszyka poprzez naciśnięcie znaku „+” przy nazwie biletu. Lista biletów dodanych do koszyka znajduje się z prawej strony ekranu (biletomat stacjonarny) lub na dole ekranu (biletomat mobilny). Napis „kwota do zapłaty” znajduje się przy przycisku „kupuję”. Zatwierdzenie listy biletów do kupienia odbywa się poprzez naciśniecie przycisku „kupuję”. Naciśnięcie przycisku „kupuję” powoduje brak możliwości dodawania kolejnych rodzajów biletów i przenosi kupującego do ekranu płatności. Kolejnym krokiem jest wybranie sposobu płatności. Lista biletów, które zostały wybrane do kupienia, jak i kwota do zapłaty cały czas znajdują się na ekranie. W przypadku zaakceptowania do zakupu nieprawidłowych biletów, kupujący ma możliwość anulowania operacji poprzez wciśnięcie przycisku „x”. Istnieją dwa sposoby płatności – płatność gotówką i płatność kartą płatniczą. Płacę gotówką – po wyborze tego typu płatności na ekranie pojawi się ekran płatności. Wyświetlone są na nim informacje o kwocie do zapłaty, ilości wpłaconej gotówki, pozostałej kwocie do zapłaty oraz o ewentualnej reszcie do zwrotu. Informacje te aktualizują się na bieżąco po każdej wrzuconej monecie lub wsuniętym banknocie. Biletomat mobilny umożliwia płatność tylko i wyłącznie bilonem. Obsługiwane nominały wyświetlone są na ekranie w postaci grafik. Płatność odbywa się poprzez wrzucanie kolejno po sobie monet do szczeliny wrzutowej (biletomat mobilny i stacjonarny) lub wsuwanie kolejno po sobie banknotów do szczeliny na banknoty (tylko biletomat stacjonarny). 3. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty nastąpi wydruk biletów oraz ewentualne wydanie reszty. Bilety wraz z resztą (bilonem) należy wyjąć z dolnej szalki. W biletomatach stacjonarnych w przypadku wydawania reszty w banknotach zostaną one wysunięte z dolnej kieszeni wydawania.

  Instrukcja druga.
  Instrukcja montażurouteraroutera Wi‑Fi. Podłącz modem zewnętrzny ODU‑200 do routera Wi‑Fi IDU‑200 za pomocą kabla koncentrycznegokoncentrycznego zakończonego złączem typu F. Upewnij się, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda IDU w modemie zewnętrznym. Podłącz modem zewnętrzny ODU‑200 do konwertera LNB za pomocą kabla koncentrycznego zakończonego złączem typu F. Upewnij się, czy kabel jest prawidłowo podłączony do gniazda LNB w modemie zewnętrznym. Zabezpiecz wkręcone złącza gumowymi osłonami złącz antenowych, dołączonymi do zestawu, tak jak pokazano na rysunku poniżej. Osłony powinny być nałożone na kabel koncentryczny przed zamocowaniem złącz typu F.
  Instrukcja trzecia.
  Fragment instrukcji przeciwpożarowej.
  W razie zaistnienia pożaru należy:
  1. Natychmiast zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz otworzyć wyjścia ewakuacyjne. Zawiadomić o zdarzeniu Państwową Straż Pożarną (numer telefonu 998) podając według kolejności:
  — co się pali,
  — dokładny adres miejsca pożaru,
  — rodzaj obiektu, wysokość na której występuje pożar,
  — występujące zagrożenie ludzi (czy są poszkodowani),
  — nazwisko oraz numer telefonu, z którego dokonuje się zgłoszenia.
  Uwaga! Po skończeniu zgłoszenia i odłożeniu słuchawki, należy pozostać przez chwilę przy telefonie, ponieważ dyżurny Straży Pożarnej sprawdza, czy z danego numeru telefonu dokonano zgłoszenia. Powiadomić o zaistniałym pożarze w zależności od możliwości: kierownictwo obiektu oraz pozostały personel. Przystąpić do akcji ewakuacyjnej osób zagrożonych, zachowując przy tym opanowanie i spokój oraz równocześnie prowadzić akcję gaśniczą (jeżeli pozwala na to wielkość pożaru) dostępnymi środkami będącymi na wyposażeniu budynku tj. gaśnic i hydrantów. Ewakuację należy prowadzić poziomymi ciągami komunikacji ogólnej budynku; potem również ciągami pionowymi, czyli klatkami schodowymi, wyznaczonymi jako ewakuacyjne.

  Rozdział 3 
  Tulipan origamiorigami

  Nagranie zawiera instrukcję składania papieru. Tekst jest opracowaniem blogerki Zakochana w sztuce.
  Podążaj za wskazówkami:
  1. Z kolorowej kartki wycinamy kwadrat. Składamy go na pół po przekątnej (tak żeby powstał trójkąt), rozkładamy, znów składamy po przekątnej, ale w drugą stronę, rozkładamy. Składamy na pół wzdłuż jednego boku, rozkładamy, składamy wzdłuż drugiego boku, rozkładamy. Powinna powstać siatka zagięć. Składamy w trójkąt wzdłuż linii od rogu do środka kwadratu. Środkowe linie składamy do środka. Powinny powstać dwa trójkąty łączące się w wierzchołku. Każdy z trójkątów składamy tak, żeby jego dolne rogi połączyły się z wierzchołkiem trójkąta. Otrzymujemy kształt rombu złożonego z dwóch zaginających się trójkątów. Przekładamy boki (trójkąty) tak, by z obu stron mieć romb z całej kartki, bez zagięć. Kolejno zginamy cztery boki do środka. Wkładamy powstałe płatki do siebie. Wdmuchujemy powietrze przez dziurkę, która powstała na jednym z wierzchołków. Wywijamy płatki. Wycinamy z zielonego papieru pasek i przyklejamy go do wykałaczki. Wycinamy listek i przyklejamy. Wkładamy wykałaczkę do kwiatka. Tulipan gotowy.

  Polecenie 1

  Komu ma służyć instrukcja i w jakich sytuacjach jest pomocna?

  Polecenie 2

  Która z instrukcji jest najbardziej skomplikowana i dlaczego?

  Polecenie 3

  Skorzystaj z instrukcji i wykonaj tulipana. Udało się?

  md63013121491dfd6_1502093867461_0

  Pisząc INSTRUKCJĘ, pamiętaj o:
  - używaniu prostych, precyzyjnych sformułowań;
  - wymienianiu czynności w porządku chronologicznym;
  - stosowaniu odpowiedniego słownictwa (bezokoliczniki lub czasowniki w trybie rozkazującym, przysłówki);
  - poprawności językowej i graficznych wyróżnikach.

  Pisanie dobrych instrukcji z pewnością przyda Ci się w dalszym życiu, także zawodowym.

  RPIlPiUrn1RCA1

  Źródło: Eduexpert Sp.

  R3YaytuJoOZaC1

  Praca domowa

  Polecenie 4. 1

  Napisz instrukcję obsługi książki. Twoja instrukcja może być zabawna, ale musi być jasna i precyzyjna.

  md63013121491dfd6_1503905579466_0

  Wskazówka

  W przypadku braku możliwości rozwiązania zadania z klawiatury lub trudności z odczytem przez czytnik ekranu skorzystaj z innej wersji zadania.

  classicmobile

  Ćwiczenie 1

  RczbC8bBlb5uD1
  Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 1. zatytułowane „Porządkowanie informacji”. Poniżej znajduje się polecenie „W poniższej instrukcji zamieniono kolejność czynności. Podaj poprawną kolejność i uzupełnij brakujące wyrazy (użyj trybu rozkazującego, bezokoliczników oraz przysłówków)”. Pod poleceniem znajduje się osiem zdań z lukami. Na dole ćwiczenia znajdują się rozsypane brakujące wyrazy do uzupełnienia. Poniżej po prawej stronie znajduje się przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania odpowiedzi.

  W poniższej instrukcji zamieniono kolejność czynności.

  3, 5, Przygotuj, 8, dokładnie, precyzyjnie, 4, 7, 1, 6, zażywaj, 2, wsyp

  ...................... Resztę granulatu włóż do pudełka i...................... zamknij.
  ...................... Ostrożnie odmierz 3 łyżeczki granulatu i...................... do przygotowanej szklanki z wodą. Lek w opakowaniu występuje w postaci granulatu.
  ............................................ łyżeczkę do herbaty oraz pół szklanki przegotowanej wody (około 100ml). Wyjmij torebkę z granulatem z pudełka. Wymieszaj...................... miksturę aż do powstania jednorodnej zawiesiny. Na zakończenie włóż pudełko z granulatem do lodówki. Tak przygotowany lek...................... wyłącznie po posiłku i nie popijaj innym płynem.

  Źródło: Eduexpert Sp.

  static

  Inna wersja zadania

  R1Oe9YcpBPkJJ1

  Ćwiczenie 2

  Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania pierwszego. Ćwiczenie ma tytuł: „Porządkowanie informacji”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „W poniższej instrukcji zamieniono kolejność czynności. Poniżej znajduje się osiem zdań. Nad każdym zdaniem znajduje się rozwijana lista. Na liście należy zaznaczyć cyfrę oznaczającą kolejność danego zdania w instrukcji. Oprócz tego pięć z podanych zdań zawiera luki, które trzeba uzupełnić odpowiednimi wyrazami. W miejscu tych luk znajdują się rozwijane listy, na których trzeba znaczyć odpowiednie słowo. W prawym dolnym rogu znajdują się klawisze „Zapisz odpowiedź” i „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie poprawności rozwiązania odpowiedzi. " data-editor-no-parse="">zażywaj, 2, 7, 3, Przygotuj, 1, 4, wsyp, 3, 6, 2, zażywaj, 7, 2, dokładnie, precyzyjnie, 1, precyzyjnie, 8, 1, zażywaj, wsyp, 5, Przygotuj, 8, 3, 2, Przygotuj, 1, 8, 4, precyzyjnie, 3, 5, 1, 8, 6, 8, 2, 4, 7, 7, 3, 1, 2, 2, 8, 4, 6, 5, 1, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 7, 6, 7, precyzyjnie, precyzyjnie, zażywaj, wsyp, 1, 3, 5, 6, zażywaj, dokładnie, wsyp, 4, 3, 7, 8, 6, dokładnie, 4, dokładnie, 4, Przygotuj, 6, 2, Przygotuj, 4, wsyp, dokładnie

  ......................
  Resztę granulatu włóż do pudełka i......................

  ......................
  Ostrożnie odmierz 3 łyżeczki granulatu i......................

  Lek w opakowaniu występuje w postaci granulatu.

  Wyjmij torebkę z granulatem z pudełka.
  Wymieszaj......................

  Na zakończenie włóż pudełko z granulatem do lodówki.
  Tak przygotowany lek...................... wyłącznie po posiłku i nie popijaj innym płynem.

  Źródło: Eduexpert Sp.

  classicmobile

  Ćwiczenie 3

  R19sYi49ZwQyH1
  Na ekranie wyświetla się w ramce Ćwiczenie 2. zatytułowane „Rozpoznawanie typu instrukcji”. Poniżej znajduje się polecenie: „Na podstawie podanych fragmentów określ, czego dotyczą instrukcje. Podaj słowa, które naprowadziły Cię na odpowiedź, którą wybrałeś”. Poniżej znajdują się treści dwóch instrukcji. Pod każdą z nich widnieją puste pola-luki do wypełnienia.

  Na podstawie podanych fragmentów określ, czego dotyczą instrukcje.

  INSTRUKCJA 1. Ostrożnie rozsuń drzwiczki kabiny. Wejdź do brodzika. Podnieś słuchawkę. 4. Powoli włączaj baterię aż do momentu, gdy woda będzie miała odpowiednią temperaturę. 5. Po zakończeniu czynności wyłącz baterię i rozsuń drzwiczki. 6. Bardzo ostrożnie wyjdź z brodzika. Odp. : Instrukcja......................................................... Słowa:............,............,............,.............
  INSTRUKCJA 2. Gracze dzielą się na dwie drużyny o takiej samej lub zbliżonej liczbie graczy, co najmniej dwóch. Po uzgodnieniu składów drużyn należy rozłożyć pośrodku stołu Planszę. Dwie karty, opisujące kategorie haseł (powiedzenie/tytuł, osoba/zwierzę, czynność, przedmiot należy wyjąć z talii i położyć w widocznym dla wszystkich miejscu, obok planszy. W pobliżu należy postawić też klepsydrę i ustalić odmierzany nią maksymalny czas na prezentację hasła (jedno, czy więcej przesypań piasku). Następnie trzeba położyć potasowaną talię kart „haseł” i przygotować czyste kartki oraz długopisy, potrzebne do rysowania haseł, a także kartkę z rubrykami do prowadzenia punktacji. : Instrukcja............. Słowa:............,............,............,.............

  Źródło: Eduexpert Sp.

  static

  Inna wersja zadania

  REX31sVxNOEVc1

  Ćwiczenie 4

  Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania drugiego. Ćwiczenie ma tytuł: „Rozpoznawanie typu instrukcji”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Na podstawie podanych fragmentów określ, czego dotyczą instrukcje. Poniżej znajdują się dwie instrukcje. Instrukcja pierwsza składa się z sześciu punktów. Pod instrukcją pierwszą zamieszczonych jest pięć rozwijanych list. Instrukcja druga składa się z pięciu punktów. Pod drugą instrukcją również znajduje się pięć rozwijanych list. Na pierwszej rozwijanej liście należy zaznaczyć, jakiego urządzenia dotyczy zaprezentowana instrukcja. Na kolejnych rozwijanych listach należy zaznaczyć słowa, które stanowią wskazówki umożliwiające rozpoznanie urządzenia, którego dotyczy instrukcja. Wskaż słowa, które naprowadziły Cię na odpowiedź, którą wybrałeś.

  kabiny prysznicowej, gracze, obsługi kabiny prysznicowej, kartki, bateria, kategorie, wyłącz, kabina, prysznica, czynność, plansza, ostrożnie, gry, włączaj,, przedmiot, obsługi kabiny prysznicowej, do gry, czynność, do gry

  INSTRUKCJA 1.

  Odp. Słowa:........................................................,.........................................................
  INSTRUKCJA 2. <div style='font-size: 18px; display: inline-block;' tabindex='0'' tabindex='0'>Słowa:........................................................,.........................................................

  Źródło: Eduexpert Sp.

  classicmobile

  Ćwiczenie 5

  R1RTCSwFVpff11
  Na ekranie wyświetla się w ramce Zadanie 3. zatytułowane „Uzupełnienie”. Poniżej znajduje się polecenie o treści „Wstaw w luki brakujące słowa, które uzupełnią instrukcję. Pamiętaj, że Twoja instrukcja ma precyzyjnie poprowadzić odbiorcę do celu”. Pod spodem mieści się siedem zdań zawierających luki, które należy uzupełnić. Pod zdaniami zamieszczone są brakujące słowa do wyboru.

  Wstaw w luki brakujące słowa, które uzupełnią instrukcję.

  maksymalnie, ostrożnie, Precyzyjnie, Urządzenie, zatrzymać, uważaj, WłóżINSTRUKCJA1....................... wtyczkę do odpowiedniego gniazda zasilania i włącz zasilanie.
  2. Włóż w szczeliny na pieczywo...................... dwie kromki chleba.
  3....................... wybierz żądane ustawienie do pieczenia pokrętłem elektronicznej regulacji poziomu do pieczenia. Naciskaj dźwignię regulacji do chwili zatrzymania się w miejscu. Cykl opiekania rozpocznie się automatycznie.
  5....................... wyłączy się po uzyskaniu żądanego koloru tostów, a tost automatycznie wyskoczy w górę.
  6. Proces opiekania można...................... w każdej chwili, naciskając przycisk STOP.
  7. Wyjmij...................... tosty z urządzenia,...................... mogą być gorące. SMACZNEGO!

  Źródło: Eduexpert Sp.

  static

  Inna wersja zadania

  Rp4iLjOngUIVp1

  Ćwiczenie 6

  Na ekranie wyświetla się inna wersja zadania trzeciego. Ćwiczenie ma tytuł: „Uzupełnianie”. Polecenie ćwiczenia brzmi: „Wstaw w luki brakujące słowa, które uzupełnią instrukcję. Poniżej znajduje się instrukcja tostera składająca się z siedmiu zdań. Instrukcja zawiera siedem luk, a w miejscu każdej z nich znajduje się rozwijana lista. Na listach należy zaznaczyć słowo, które powinno uzupełniać dany fragment instrukcji. " data-editor-no-parse="">uważaj, zatrzymać, zatrzymać, Włóż, Włóż, ostrożnie, Włóż, maksymalnie, zatrzymać, zatrzymać, Precyzyjnie, maksymalnie, Precyzyjnie, uważaj, zatrzymać, maksymalnie, Urządzenie, ostrożnie, Urządzenie, uważaj, Włóż, zatrzymać, maksymalnie, maksymalnie, Precyzyjnie, Urządzenie, uważaj, uważaj, Urządzenie, Precyzyjnie, Precyzyjnie, ostrożnie, Włóż, maksymalnie, ostrożnie, Precyzyjnie, ostrożnie, uważaj, Urządzenie, Urządzenie, Włóż, zatrzymać, maksymalnie, Precyzyjnie, Urządzenie, Włóż, ostrożnie, ostrożnie, uważajINSTRUKCJA

  1.......................

  4. mogą być gorące.

  Źródło: Eduexpert Sp.

  md63013121491dfd6_1502358147126_0
  Koncentryczny

  Koncentryczny

  (łac. con – razem, centrum – środek) skierowany ku środkowi.

  Origami

  Origami

  (jap. ori- składać, gami – papier) wywodząca się z Chin, ale z racji, że rozwinęła się w Japonii uważana za japońską sztukę składania kunsztownych papierowych figurek bez pomocy nożyczek i kleju; też: taka figurka.

  Teksty użytkowe

  Teksty użytkowe

  to teksty, którymi posługujemy się w codziennych, typowych sytuacjach, np. notatki, ulotki, instrukcje, schematy.

  Router

  Router

  (ang. route – trasa, droga) aktywne urządzenie w sieci komputerowej, decydujące, jaką drogą mają być przesyłane dane.

  md63013121491dfd6_1522759004116_0

  E‑podręcznik „Kultura odmienia”

  http://www. pl/reader/c/131144/v/latest/t/student-canon

  2. Piszemy instrukcję

  http://www. pl/reader/c/131144/v/latest/t/student-canon/m/j0000007VBB1v50

  Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Canon Dim 462

  Bezpośredni link do pobrania Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Canon Dim 462

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Canon Dim 462