Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Cadillac 1996 Seville

Cadillac 1996 Seville to klasyczna limuzyna produkowana przez markę Cadillac w latach 1996-2003. Jest to luksusowy samochód, który cechuje się silnikiem V8 4.6 litra i skrzynią biegów automatyczną. Wśród innych zalet znajdują się: doskonała precyzja prowadzenia, wygodna kabina, wyjątkowo wytrzymałe zawieszenie i duża ilość przestrzeni. Ważne informacje na temat Cadillac 1996 Seville obejmują m.in. typy oleju, poziomy oleju i częste przeglądy. Skrócona instrukcja obsługi Cadillac 1996 Seville zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące konserwacji i naprawy, w tym informacje dotyczące kontroli układu hamulcowego, wymiany płynu chłodzącego, wymiany paska rozrządu i wymiany filtrów. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie te czynności są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie samochodu.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Cadillac 1996 Seville

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, kładzie duży nacisk na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z par. 58 rozporządzenia, maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być w nią wyposażona.

Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski

Sprawdź

POLECAMY


Trzeba wziąć pod uwagę niewłaściwe użycie 

Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie. Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby temu zapobiec. Jednak w przypadku, gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.

Informacje powinny być jednoznaczne 

Zgodnie z par. 54 ust. 1 rozporządzenia, wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku. Ponadto na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Art. 55 ust. 1 rozporządzenia zwraca też uwagę, że informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie powinno ich być za dużo, aby nie przeciążać operatora.

Przepisy wymagają, aby wyświetlacz ekranowy i inne interaktywne środki komunikacji między operatorem a maszyną były łatwe w obsłudze. Natomiast jeżeli bezpieczeństwo i zdrowie osób mogą być zagrożone przez nieprawidłowe działanie maszyny pozostawionej bez nadzoru, powinna ona być wyposażona w odpowiednią sygnalizację ostrzegawczą - akustyczną lub optyczną. Z kolei w sytuacji, gdy jest ona wyposażona w urządzenia ostrzegawcze, sygnały emitowane przez te urządzenia powinny być jednoznaczne i łatwo dostrzegalne lub słyszalne. Par. 6 rozporządzenia zastrzega, że jeżeli mimo zastosowania bezpiecznej konstrukcji maszyny, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych nadal istnieje ryzyko, producent powinien wyposażyć maszynę w urządzenia ostrzegawcze i zapewnić niezbędne ostrzeżenia.

Czytaj także: SN: Wdrożenie instrukcji BHP nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności >>>

Instrukcja powinna zawierać określone elementy 

Par. 58 par. 2 rozporządzenia stanowi, że instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli nie ma jej w w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej". Natomiast w uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.

Zgodnie z par. 58 ust. 7 rozporządzenia, w przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zasadnicze-wymagania-dla-maszyn-17497786/par-59" target="_blank">Par. 59 rozporządzenia stanowi, że instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):

 1. nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
 2. określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
 3. deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
 4. ogólny opis maszyny;
 5. rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
 6. opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
 7. opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
 8. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
 9. instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
 10. dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
 11. dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
 12. informacje dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
 13. dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej; 14)
 14. podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
 15. warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
 16. określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
 17. sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
 18. opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
 19. instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
 20. specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
 21. parametry dotyczące emisji hałasu, w szczególności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast, jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
 22. dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności, gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).

Ponadto zgodnie z par. 60 rozporządzenia, treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto w zakresie dotyczącym parametrów emisji maszyny treść ta powinna być taka sama jak w instrukcji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Fiat Seicento 900 - jaki olej -

MarcinRek1990 29 Aug 2021 (4)

Cars Instructions

10 Apr 2022 12:5117644
majsterek12345VOLVO 960 I /z automat AISIN AW 30-43 LE /

caspro 06 Apr 2022 (0)

06 Apr 2022 19:541890
casproMazda cx-5 2. 5L 2017-2022 schemat instalacji elektrycznej

MIRAS-S 24 Mar 2022

24 Mar 2022 23:18408
MIRAS-SInstrukcja obsługi MINI CLUBAN + NAWIGACJA

darecki67-1967 13 Mar 2022

13 Mar 2022 15:06216
darecki67-1967Instrukcja Obsługi BMW X5 E70 X6 PL

darecki67-1967 01 Mar 2022

01 Mar 2022 19:53321Mazda 3 II BL 2008-2013 Instrukcja obsługi PL (2009) - 549 str

buchcik_ 06 Mar 2019 (1)

27 Feb 2022 21:5375331
grzegorzpycekYaris 2020 jak włączyć samoczynne zamykanie zamków po ruszeniu

harnasx 03 Feb 2022 (6)

27 Feb 2022 14:379396
kkkncInstrukcja obsługi BMW X5 E70 model 2006-2010 szukam

ulter81 24 May 2019

23 Feb 2022 13:11438
mariusz_wierzRozrzutnik Obornika Agromet F. M. R Czarna Białostocka N-235/1- instrukcja obsługi

pawlusina56 17 Feb 2022

17 Feb 2022 09:59354
pawlusina56Volvo d13k 540hp - Witam, jakie powinny być luzy zaworowe w volvo d13k 540hp? Poz

Trans890 11 Feb 2022

11 Feb 2022 07:51240
Trans890Ford Mondeo MK4 problem z radiem

Rolnik 1974 06 Jan 2022 (3)

07 Jan 2022 14:073123
pp_pabloMicrocar Ligier x too 2005 problem z oponami?

Henryków 19 Dec 2021

19 Dec 2021 21:50309
Henrykówchrysler pt cruiser instrukcja po polsku dla chętnych

szaql 11 Dec 2021

11 Dec 2021 00:28468
szaqldodge grand caravan 2010- instrukcja pl

11 Dec 2021 00:02360Polska Instrukcja obsługi Seat Leon II

Anulka234 09 Dec 2021

09 Dec 2021 08:43
Anulka234Instrukcja obsługi Toyota Yaris GR

darecki67-1967 29 Nov 2021

29 Nov 2021 08:19396Citroen C4 2004 Rozkodowanie v -

py0ne 26 Nov 2021

26 Nov 2021 20:29276
py0neMitsubishi Outlander II gen. 2007 - user manual

kordiank2 19 Jun 2010

24 Nov 2021 08:3612402
jendruś 4321ETKA - problem z uruchomieniem

marecki1311 21 Nov 2021

21 Nov 2021 14:40222
marecki1311Budowa Naprawa Eksploatacja POLONEZ - Edward Morawski - 2000r - wyd. WKŁ

zasilaczen 21 Nov 2021

21 Nov 2021 12:53387
zasilaczenOpel Astra J GTC dodatki wyposażenia

przemoo84 12 Nov 2021

12 Nov 2021 17:09225
przemoo84Opel Astra J GTC instrukcja

12 Nov 2021 16:50BMW 116 2006 - Nierówna praca silnika

wilento123p 24 Oct 2021

24 Oct 2021 19:29243
wilento123pKia Niro Rio serwisówka online.

andrzej20001 14 Oct 2021

14 Oct 2021 08:48258
andrzej20001Instrukcja, katalog części Cyklop T-214/3

Widur 06 Oct 2021

06 Oct 2021 09:033171
WidurFiat Freemont 2013rok 2, 0 d

rysiek6qpz 27 Sep 2021

27 Sep 2021 12:40
rysiek6qpzSchemat ustawienia rozrzadu citroen Xantia 2. 0 benzyna 16v 1998r

pawlo663 18 Sep 2021 (16)

23 Sep 2021 05:5444716Z-105/1 - Instrukcja obsługi i katalog części

Andrzej. W 16 Sep 2021

16 Sep 2021 20:511512
Andrzej. WSkoda Octavia Instrukcja Obsługi z 2009

zen6150 24 Aug 2021

24 Aug 2021 01:04345
zen6150Skoda Octavia Instrukcja Obsługi z 2004

24 Aug 2021 01:00369Skoda Octavia Instrukcja Obsługi z 1998

24 Aug 2021 00:55477Bezpieczniki Skoda Octavia 1, 9TDI

zen6150 23 Aug 2021

23 Aug 2021 23:5213689BMW x4 2. 0d 2017 nie kręci rozrusznikiem

Śledźbmw 22 Aug 2021

22 Aug 2021 23:19282
ŚledźbmwInstrukcja obsługi citroen c2vtr

BartoszKonrad 16 Aug 2021

16 Aug 2021 21:19
BartoszKonradCiężkie palenie na zimnym silniku Mercedes Benz A140 W168

jansenior54 13 Aug 2021

13 Aug 2021 11:23
jansenior54

Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Cadillac 1996 Seville

Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Cadillac 1996 Seville

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Cadillac 1996 Seville