Szybka i łatwa konfiguracja Brother Jsl15

Brother JSL15 to wielofunkcyjny system druku, skanowania, kopiowania i faksowania, który jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Jego uniwersalny i kompaktowy design umożliwia jego instalację w dowolnym pomieszczeniu. System Brother JSL15 jest wyposażony w łatwą w obsłudze kontrolę, dzięki czemu możesz monitorować i zarządzać swoimi zadaniami drukowania z poziomu urządzenia. System oferuje szybkie i wydajne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie z prędkością do 18 str./min. Ponadto system JSL15 jest wyposażony w podajnik dokumentów na 20 arkuszy, a także wyświetlacz LCD, dzięki czemu możesz wyświetlać, kontrolować i drukować wszystkie swoje dokumenty bez użycia komputera. Dzięki szybkiej i łatwej konfiguracji Brother JSL15 możesz szybko zacząć pracę z systemem.

Ostatnia aktualizacja: Szybka i łatwa konfiguracja Brother Jsl15

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dołączonego dysku CD-ROM z kablem USB.

W tym FAQ wyjaśniono, jak tymczasowo skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej i kabla USB. (Komputer musi być podłączony do sieci).

Przed skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej:

Należy znać ustawienia sieci bezprzewodowej punktu dostępu/routera WLAN. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej poniżej.

 • Nazwa sieci (SSID: Identyfikator usługi, ESSID: ID zestawu usług rozszerzonych)
 • Klucz sieciowy (hasło, klucz zabezpieczeń lub klucz szyfrowania itp. )
Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Jeśli używasz routera, który używa więcej niż jednego KLUCZA WEP, wprowadź KLUCZ używany dla pierwszego klucza WEP.

Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej:

Wykonaj następujące czynności:
INFORMACJA: UWAGA: Ekran może wyglądać inaczej na różnych urządzeniach firmy Brother i zależnie od posiadanego systemu.

  Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie Brother.

  NIE podłączaj jeszcze kabla USB.

  Włącz komputer. Włóż dołączoną do zestawu płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

  Użytkownicy systemu Windows
  dla użytkowników komputerów Macintosh

  Jeśli nie masz dysku CD-ROM:
  (Windows)
  Przejdź do sekcji Downloads (Pobieranie) tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU C dla użytkowników systemu Windows poniżej.


  (Macintosh)
  Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU c dla użytkowników komputerów Macintosh.

  Użytkownicy systemu Windows:
  Ekran instalacji zostanie wyświetlony automatycznie. Jeśli pojawi się monit, wybierz model i język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik drukarki.
  INFORMACJA: Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Zezwalaj lub Tak.

  Gdy pojawi się okno Umowa licencyjna, kliknij przycisk Tak, jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na warunki Umowy licencyjnej. Wybierz opcję połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Drukarka sieciowa równorzędna Brother, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wyświetlony ekran wykryto zaporę/program antywirusowy, wybierz opcję Zmień ustawienia portu zapory, aby włączyć połączenie sieciowe i kontynuować instalację. (Zalecane), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź DO KROKU 5.

  Sprawdź, czy na liście na ekranie pojawi się posiadane urządzenie Brother.

  Jeśli nie możesz znaleźć komputera Brother na liście, kliknij opcję Konfiguracja sieci bezprzewodowej, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Przejdź do KROKU 5.

  Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego. Nawet jeśli drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.

Użytkownicy komputerów Macintosh:
Kliknij dwukrotnie ikonę BROTHER na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pobieranie sterownika.

Po kliknięciu ikony Pobieranie sterownika może zostać wyświetlony ekran pobierania. Wybierz system operacyjny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego komputera Brother na liście, kliknij kolejno (Konfiguracja)  > Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Nawet jeśli drukarka została wydrukowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.


Może zostać wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, można skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej bez użycia kabla USB.
Potwierdź komunikat na ekranie. Zaznacz pole wyboru zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej i zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Wybierz opcję Tak, mam kabel USB do instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk Zezwalaj, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie poufnych informacji przechowywanych w kluczu do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, sprawdź, czy masz informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zaznacz pole W zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Podłącz kabel USB do urządzenia Brother i komputera.

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostaną automatycznie wykryte. W zależności od używanego środowiska komputera zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.

Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”.
Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”:

Potwierdź wyświetlone informacje. Zaznacz pole wyboru Sprawdź i potwierdź, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zostanie wyświetlona nazwa sieci (SSID, ESSID). Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Przejdź do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”:

Zostanie wyświetlona lista aktualnie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do KROKU 10.

Jeśli Nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście, przejdź do KROKU 9.

Jeśli na liście znajduje się wiele podobnych nazw sieci (SSID, ESSID):
Niektóre punkty dostępu/routery WLAN mogą mieć więcej niż jedną nazwę sieciową (SSID, ESSID). Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z bezprzewodowym punktem dostępu/routerem.

Jeśli tak, wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID) używaną podczas podłączania komputera do punktu dostępu/routera WLAN.

Jeśli nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście sieci bezprzewodowych, sprawdź, czy:
Po potwierdzeniu kliknij przycisk Refresh (Odświeżaj).Jeśli punkt dostępu/router WLAN jest wyłączony, włącz go. Jeśli komputer Brother jest umieszczony zbyt daleko od punktu dostępu/routera sieci WLAN lub pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, umieść komputer Brother możliwie jak najbliżej punktu dostępu/routera sieci WLAN, z minimalnym przeszkodami. Urządzenie Brother obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g i IEEE 802. 11n. Sprawdź, czy punkt dostępu/router WLAN obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g lub IEEE 802. 11n oraz czy jeden z nich jest włączony. Jeśli punkt dostępu/router WLAN znajduje się w trybie ukrycia, komputer Brother nie może automatycznie wykryć nazwy sieci (SSID, ESSID). Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać nazwę sieci (SSID, ESSID).
Kliknij Zaawansowany.

Wprowadź nazwę sieci (SSID, ESSID), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadź informacje o sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejść do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wykonaj tę czynność.
Jeśli nie, przejdź do KROKU 11.

Ten ekran zostanie wyświetlony po wybraniu nazwy sieci (SSID, ESSID) niezabezpieczonego punktu dostępu/routera WLAN. Zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do sieci.Aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora. Po skonfigurowaniu spróbuj ponownie rozpocząć od początku. Jeśli nie, kliknij przycisk OK, a następnie przejdź do KROKU 12. Wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk Dalej. (W kluczu sieciowym rozróżniana jest wielkość liter).


Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej, aby wysłać ustawienia do komputera Brother.Jeśli chcesz zmienić adres IP, kliknij Zmień adres IP i ręcznie ustaw adres IP. Po kliknięciu przycisku Anuluj ustawienia zostaną wyłączone.

Jeśli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu połączenia. Potwierdź wyświetlone informacje, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby powrócić do ekranu w PUNKCIE 8. Spróbuj ponownie rozpocząć od KROKU 8.
[Przykład ekranu błędu]

Jeśli ekran błędu połączenia nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 14.
Jeśli po ponownej konfiguracji błąd połączenia nadal występuje, kliknij przycisk Ponów próbę ponownie, aby powrócić do ekranu w KROKU 8, a następnie kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę z kreatorem.

Zalecamy wydrukowanie raportu WLAN w celu określenia przyczyny błędu. Po usunięciu przyczyny błędu spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wydrukować raport WLAN.

Po wyświetleniu następującego ekranu odłącz kabel USB od komputera i urządzenia Brother.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, konfiguracja sieci bezprzewodowej została zakończona.

Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Jeśli sterownik drukarki dla połączenia sieciowego został już zainstalowany, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.

Powiązane modele

HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej.

1. Przed skonfigurowaniem urządzenia Brother

Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Sprawdź i zapisz poniżej bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej (informacje te będą potrzebne później):

 • Nazwa sieci (znana również jako „SSID” lub „ESSID”)
 • Klucz sieciowy (znany również jako „hasło”, „klucz zabezpieczeń” lub „klucz szyfrowania”)

Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (Hasło)

  Sprawdź podstawę lub bok routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym ruterem lub punktem dostępu.
Brother nie jest w stanie udzielić tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci bezprzewodowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci (SSID) i klucza sieciowego (hasła) routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi często zadawane pytania:

Dla użytkowników systemu Windows

> kliknij tutaj, aby znaleźć informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla systemu Windows.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

> kliknij tutaj, aby znaleźć informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej dla komputerów Macintosh.

Po sprawdzeniu informacji o sieci routera bezprzewodowego lub punktu dostępu przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

Jeśli bezprzewodowy router/punkt dostępowy używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i używaj wyłącznie pierwszego klucza WEP.

2. Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej

Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie do gniazdka elektrycznego.
Włącz urządzenie Brother.
Naciśnijprzycisk Menu lub Ustawienia.
Jeśli wcześniej skonfigurowano ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia, przed ponownym skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej należy zresetować ustawienia sieci LAN.
> kliknij tutaj, aby zresetować ustawienia sieciowe.

Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby wybrać następujące opcje:
Wybierz opcję Sieć. Naciśnij OK.
Wybierz opcję WLAN. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
Wybierz opcję Kreator konfiguracji. Kiedy sieć WLAN jest włączona? Czy włączyć WLAN? Albo Network i/F został przełączony na Wireless lub na WLAN? włącz sieć bezprzewodową.
Uruchomiony zostanie kreator konfiguracji bezprzewodowej.
Urządzenie wyszuka sieci bezprzewodowe i wyświetli listę dostępnych identyfikatorów SSID.
Gdy pojawi się lista identyfikatorów SID, naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać wcześniej zapisany kod SSID.
Naciśnij OK.
Wykonaj jedną z następujących czynności:Jeśli używana jest metoda uwierzytelniania i szyfrowania wymagająca podania klucza sieciowego (hasła)
, wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia.
Aby zastosować ustawienia, wybierz opcję Yes (Tak) (ten krok może być pomijany w niektórych modelach).
Jeśli używana jest metoda uwierzytelniania Otwarty system, a tryb szyfrowania to Brak, przejdź do następnego kroku. Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.Jeśli połączenie z urządzeniem Brother powiodło
się, na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat Connected (Połączono).
Jeśli połączenie nie powiodło sięUrządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

> Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

> Przejdź do sekcji Pobieranie na tej stronie i pobierz pełny pakiet oprogramowania.

Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

Jeśli procedura konfiguracji została zakończona, ale nie można nawiązać połączenia, zapoznaj się z poniższą listą. aspx? faqid=faq00100428">> kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową w systemie Windows.

> kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową w systemie Macintosh.

Powiązane modele

DCP-375CW, DCP-7055W, DCP-7070DW, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, DCP-T500W, DCP-T700W, HL-S7000DN, MFC-7860DW, MFC-J200, MFC-J265W, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J470DW, MFC-J615W, MFC-J6510DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Szybka i łatwa konfiguracja Brother Jsl15

Bezpośredni link do pobrania Szybka i łatwa konfiguracja Brother Jsl15

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybka i łatwa konfiguracja Brother Jsl15