Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220

Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220 to wszechstronne narzędzie, które pozwala użytkownikom lepiej korzystać z funkcji i ustawień urządzenia. Podręcznik oferuje szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, instalacji i obsługi urządzenia, a także wyjaśniające informacje na temat jego funkcji. Dzięki temu użytkownicy są w stanie w pełni wykorzystać możliwości urządzenia i dostosować je do swoich potrzeb. Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220 jest przydatnym dodatkiem, który może pomóc użytkownikom czerpać maksimum korzyści z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220

1 Y6 Pro Podręcznik użytkownika

2 Spis treści Wprowadzenie... 1 Funkcje podstawowe... 2 Sejf... 2 Uruchamianie aparatu z Galerii... 2 Kod QR... 2 Początek pracy... 4 Elementy telefonu... 4 Dostęp do głównych funkcji... 5 Blokowanie i odblokowywanie ekranu... 5 Ustawienia obsługi dwóch kart... 6 Łączenie z siecią Wi-Fi... 7 Włączanie komórkowej transmisji danych... 7 Gesty na ekranie dotykowym... 8 Sterowanie gestami... 9 Ikony stanu Ekran główny Powiadomienia Dostęp do aplikacji Personalizacja telefonu Wiadomości tekstowe Połączenia i kontakty Wykonywanie połączeń Odbieranie lub odrzucanie połączenia Co można robić w trakcie rozmowy Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy Połączenia konferencyjne Korzystanie ze spisu połączeń Ustawienia połączeń Organizowanie kontaktów Wyszukiwanie kontaktów Importowanie kontaktów z karty SIM Grupy kontaktów Wiadomości Wysyłanie wiadomości SMS Odpowiadanie na wiadomość i

3 Organizowanie wiadomości Dodawanie konta Wysyłanie wiadomości Odbieranie poczty elektronicznej Konfigurowanie konta Aparat i Galeria Ekran aparatu fotograficznego Wykonywanie zdjęć Tryb zdjęć Nagrywanie filmów Ustawienia aparatu Galeria Muzyka i filmy Słuchanie muzyki Tworzenie playlisty Odtwarzanie playlisty Usuwanie playlisty Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka Odtwarzanie filmów Sieci i udostępnianie danych Włączanie komórkowej transmisji danych Sieć Wi-Fi Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem Przesyłanie danych przez Bluetooth Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct Przesyłanie danych między telefonem a komputerem Aplikacje Zarządzanie aplikacjami Kopia zapasowa Menedżer telefonu Kalendarz Zegar Pogoda Notatki Odbiornik radiowy Ustawienia telefonu Włączanie usług lokalizacyjnych Zmiana ustawień wyświetlania ii

4 Zmiana stylu ekranu blokady Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowy Ustalanie kodu PIN karty SIM Konfigurowanie konta Przywracanie ustawień fabrycznych Aktualizowanie telefonu Ustawianie daty i godziny Zmiana języka systemu Ułatwienia dostępu Bezpieczeństwo użycia Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych Nota prawna iii

5 Wprowadzenie Prosimy zapoznać się uważnie z jej treścią przed przystąpieniem do korzystania z telefonu. Wszystkie zamieszczone tu ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym. Faktyczny wygląd może odbiegać od przedstawionego. Opisy funkcji przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w niektórych modelach telefonów. Symbole i definicje Uwaga Ostrożnie Wyróżnia ważne informacje i porady uzupełniające tekst zasadniczy. Wyróżnia problemy, które mogą wystąpić w razie niedochowania należytej uwagi, jak uszkodzenie urządzenia lub utrata danych. 1

6 Funkcje podstawowe Sejf Funkcja Sejf pozwala zabezpieczyć ważne pliki i poufne dane. Włączanie sejfu 2. W sekcji Kategorie lub Lokalne dotknij pozycji. 3. Dotknij pozycji Włącz. 4. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby wpisać hasła i odpowiedzi na pytania, następnie dotknij pozycji Gotowe. Dodawanie plików do Sejfu 2. Wpisz hasło i dotknij pozycji Gotowe. Dotknij pozycji Dodaj. 5. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby wybrać dodawane do Sejfu. 6. Dotknij pozycji DODAJ, aby dodać wybrane pliki do Sejfu. Uruchamianie aparatu z Galerii 2. Przesuń palcem w dół z ekranu Zdjęcia, aby wyświetlić wizjer na połowie ekranu. Przesuń ponownie palcem w dół, aby otworzyć aparat. Dotknij pozycji, aby wykonać zdjęcie. Dotknij pozycji, aby wrócić do Galerii. Kod QR Kody QR można skanować przy użyciu aparatu fotograficznego i Galerii. Skanowanie kodu QR w Galerii 2

7 2. Wybierz zdjęcie z kodem QR. Dotknij zdjęcia. Dotknij Pokaż dane. galeria automatycznie przeskanuje kod QR. Dotknij pozycji kodu QR, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Skanowanie kodu QR aparatem 2. Ustaw telefon tak, aby kod QR był widoczny w podglądzie. aparat automatycznie przeskanuje kod QR. 3

8 Początek pracy Elementy telefonu Gniazdo słuchawek Czujnik światła Ekran główny Powrót Głośnik Gniazdo Micro- USB Mikrofon Najnowsze Przycisk zasilania Przycisk głośności Wskaźnik stanu Aparat przedni Słuchawka Aparat tylny Mikrofon funkcji redukcji szumów Lampa błyskowa 4

9 Dostęp do głównych funkcji Dotknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub wyjść z uruchomionej aplikacji. Dotknij, aby ukryć klawiaturę. Dotknij, aby wrócić do ekranu głównego. Przytrzymaj, aby otworzyć pasek wyszukiwania. Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Blokowanie i odblokowywanie ekranu Blokowanie ekranu Metoda 1: Naciśnij włącznik, aby zablokować ekran ręcznie. Metoda 2: Po pewnym ustalonym czasie bezczynności ekran telefonu jest blokowany automatycznie. Aby ustalić metodę blokowania ekranu, dotknij pozycji na ekranie głównym. Dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła > Ekran blokady. Odblokowanie ekranu Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij włącznik, aby go włączyć. Aby odblokować ekran, przesuń po nim palcem w dowolnym kierunku. 5

10 Ustawienia obsługi dwóch kart Włączanie lub wyłączanie karty SIM W telefonie można umieścić dwie karty SIM i korzystać z jednej lub z obu równocześnie. Kiedy dana karta SIM nie jest potrzebna, można ją wyłączyć. 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Dwie karty SIM. Włącz lub wyłącz pole wyboru obok SIM 1 lub SIM 2, aby włączyć lub wyłączyć kartę SIM. Dostępne ustawienia mogą się różnić zależnie od modelu telefonu i operatora. Wybieranie domyślnej karty SIM do transmisji danych Można wybrać jedną z kart SIM jako używaną domyślnie przy transmisji danych. 1. Przy wyświetlonym ekranie głównym dotknij pozycji 2. Dotknij pozycji SIM 1 lub SIM 2 obok ikony Dane. 6

11 Domyślna karta SIM do rozmów głosowych i SMS Można ustalić domyślną kartę SIM na potrzeby wiadomości tekstowych i połączeń głosowych. Dotknij pozycji SIM 1 lub SIM 2 obok ikony Dowonek domyślny /MMS i SMS. Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych sieciach. Łączenie z siecią Wi-Fi 1. Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Dotknij pozycji Skróty, przytrzymaj palcem, aby otworzyć ekran ustawień Wi-Fi. Dotknij przełącznika Wi-Fi, aby włączyć komunikację Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie. Jeśli sieć Wi-Fi jest zaszyfrowana, podaj hasło na żądanie. Włączanie komórkowej transmisji danych 1. W polu Skróty dotknij pozycji, aby włączyć komórkową transmisję danych Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych. 7

12 Gesty na ekranie dotykowym Dotknięcie: Dotknij elementu jeden raz. Na przykład dotknij aplikacji, aby ją wybrać lub uruchomić. Przytrzymanie palcem: Dotknij elementu i pozostaw palec na ekranie przez przynajmniej 2 sekundy. Na przykład przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Przesunięcie: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie. Na przykład przesunięcie palcem w lewo lub w prawo poniżej Powiadomienia w panelu powiadomień pozwala usunąć powiadomienie. Przesuwając palcem w pionie lub w poziomie można przechodzić do innych ekranów, przewijać zawartość dokumentu itp. Przeciągnięcie: Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce. W ten sposób można porządkować aplikacje i widżety na ekranie głównym. Rozsuwanie i zsuwanie palców: Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić. Gesty działają na mapie, stronach internetowych i zdjęciach. 8

13 Zbliż do siebie trzy palce: Na ekranie głównym zbliż do siebie trzy palce, aby wyświetlić miniatury ekranów. Sterowanie gestami Funkcja sterowania gestami pozwala sterować telefonem przy użyciu prostych gestów. Na przykład można wyciszyć telefon odwracając go lub szybko wykonywać i odbierać połączenia. W polu Wszystkie dotknij pozycji Sterowanie ruchem. Na ekranie Sterowanie ruchem wybierz opcję, a następnie wybierz typ ruchu służący do jej uruchomienia. Odwrócenie: Wycisz dźwięki i wyłącz wibracje dla połączeń przychodzących, alarmów i minutnika. Potrząsanie: Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Potrząśnij telefonem, aby uporządkować ikony. 9

14 Ikony stanu Ikony stanu mogą się różnić, zależnie od regionu i operatora. Siła sygnału Brak sygnału Połączono z siecią GPRS Połączono z siecią 3G Połączono z siecią EDGE Połączenie z siecią LTE Połączono z siecią HSPA+ Połączono z siecią HSPA Włączono Bluetooth Tryb wibracyjny Wyciszono dzwonek Ładowanie baterii Bateria bliska wyczerpania Nieodebrane połączenie Nowa wiadomość SMS lub MMS Problem z dostarczeniem wiadomości SMS lub MMS Wysyłanie Wyczerpuje się pamięć telefonu Dostępna sieć Wi-Fi Włączono przenośny punkt dostępu Wi-Fi Włączony alarm Tryb lotniczy Przygotowywanie karty microsd Bateria naładowana Trwa rozmowa Nowa wiadomość Wykonano zdjęcie ekranu Połączono w trybie debugowania USB Pobieranie Problem z logowaniem lub synchronizacją Połączono z siecią Wi-Fi Włączono modem USB 10

15 Ekran główny Ekran główny to miejsce, w którym można znaleźć ulubione widżety i wszystkie aplikacje. Zrezygnowaliśmy z listy aplikacji, dając wygodniejszą, bardziej bezpośrednią metodę dostępu do nich. Pasek stanu: zawiera powiadomienia i ikony. Obszar wyświetlania: zawiera ikony aplikacji, foldery i widżety. Wskaźnik pozycji ekranu: pokazuje pozycję obecnego ekranu. Dok: zawiera często używane aplikacje. Pasek nawigacyjny: wyświetla wirtualne klawisze. 11

16 Autoobracanie ekranu Jeśli telefon będzie obracany podczas przeglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie będzie zmieniać orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ponadto ta funkcja jest aktywnie wykorzystywana w niektórych aplikacjach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych. W polu Skróty dotknij pozycji Autoobracanie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu. Zdjęcie ekranu Chcesz pokazać komuś ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry? Zrób zdjęcie ekranu i pokazuj, komu chcesz. Aby zrobić zdjęcie ekranu, naciśnij jednocześnie przycisk włącznika i zmniejszania głośności. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji, aby udostępnić zdjęcie ekranu. Domyślnie zdjęcia ekranu są zapisywane w folderze Zrzuty ekranu w aplikacji Galeria > Albumy. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji w polu Skróty, aby wykonać zdjęcie ekranu. Organizowanie aplikacji i widżetów na ekranie głównym Aplikacje, widżety i foldery można organizować w następujący sposób: Dodawanie widżetu: Na ekranie głównym przytrzymaj palec w pustym miejscu, aby wyświetlić menu opcji Widżety Wybierz widżet i przeciągnij go na ekran główny. Jeśli na ekranie głównym nie ma dosyć miejsca, automatycznie utworzony zostanie nowy ekran główny, na prawo od obecnego, a widżet trafi na nowy ekran. Liczba ekranów głównych nie może przekraczać 9. Przenoszenie ikony aplikacji lub widżetu: Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji lub widżet, aż telefon zawibruje i przejdzie w tryb edycji. Można wtedy przeciągnąć ikonę lub widżet w dowolne inne puste miejsce. 12

17 Usuwanie ikony aplikacji lub widżetu: Przy wyświetlonym ekranie dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widget, który chcesz usunąć, aż zostanie wyświetlona ikona. Przeciągnij niepotrzebną ikonę aplikacji lub widget na ikonę. Tworzenie folderu: Na ekranie głównym przeciągnij jedną aplikację ponad inną, aby utworzyć folder zawierający je obie. Organizowanie ekranów głównych Na ekranie głównym zbliż do siebie dwa palce lub przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie, aby wyświetlić miniatury ekranów. Wybór domyślnego ekranu głównego: Dotknij pozycji na spodzie ekranu i wybierz bieżący ekran główny jako domyślny. Przenoszenie ekranu głównego: Przytrzymaj palec na ekranie głównym, aż zostanie podświetlony, po czym przeciągnij go w odpowiednie miejsce. Dodawanie ekranu głównego: Dotknij pozycji, aby dodać ekran główny. Usuwanie ekranu głównego: Dotknij pozycji, aby usunąć pusty ekran główny. Powiadomienia Panel powiadomień Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć się między powiadomieniami i kartami skrótów. 13

18 Dotknij powiadomienia, aby zobaczyć jego treść i przesuń palcem w lewo lub w prawo po panelu powiadomień, aby usunąć powiadomienie. Dotknij pozycji Dotknij pozycji, aby usunąć wszystkie powiadomienia., aby rozwinąć lub zwinąć przełączniki. Dotknij pozycji aby włączyć lub wyłączyć automatyczną regulację jasności. Dotykaj przełączników w panelu powiadomień, aby włączać lub wyłączać odpowiednie funkcje. Dostęp do aplikacji Uruchamianie aplikacji i przełączanie się między nimi Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić. Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony w celu powrotu do ekranu głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć. Przeglądanie ostatnio używanych aplikacji Dotknij ikony, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij miniatury aplikacji, aby ją uruchomić. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać ostatnio używane aplikacje. 14

19 Przesuń aplikację w górę, aby ją zamknąć. Przesuń palcem od spodu ekranu do góry, aby wyświetlić i zamknąć wszystkie aplikacje na liście. Personalizacja telefonu Zmiana stylu ekranu głównego Telefon udostępnia dwa style ekranu głównego: standardowy i uproszczony. W polu Wszystkie dotknij pozycji Styl ekranu głównego. Wybierz opcję Prosty i dotknij pozycji. Dotknij pozycji Zwykły ekran, aby przełączyć się z ekranu uproszczonego na ekran standardowy. 15

20 Zmiana motywu 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać motywy lokalne i w Internecie. Następnie można wykonać następujące czynności: Wybierz motyw internetowy i dotknij pozycji. Wybierz motyw lokalny i dotknij pozycji. Wybierz motyw i dotknij pozycji Zastosuj. Motywy internetowe mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Zmiana tapety 1. Przytrzymaj palcem pusty obszar na ekranie głównym, aby przejść do trybu edycji. Dotknij pozycji Tapety. Na ekranie Tapety można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Tapeta ekranu blokady, aby wybrać tapetę wyświetlaną na ekranie blokady. Dotknij pozycji Tapeta ekranu głównego, aby wybrać tapetę ekranu głównego. Dotknij pozycji Potrząśnij, by zmienić, aby zmienić tapetę ekranu głównego przez potrząsanie telefonem. Dotknij przełącznika Zmiana losowa, aby tapeta ekranu głównego była zmieniana automatycznie w regularnych odstępach czasu. Wybieranie dzwonka 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Profile dźwięku. Dotknij pozycji Dzwonek telefonu lub Domyślny dzwonek powiadomień i wybierz jedną z kart: Dzwonek: Wybierz jedną z opcji domyślnych. Muzyka: Wybierz jeden z plików dźwiękowych zapisanych w telefonie. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobny dzwonek dla każdej z nich. 16

21 4. Dotknij pozycji. Zmiana rozmiaru czcionki 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Wyświetlacz. Dotknij pozycji Rozmiar czcionki wybierz rozmiar czcionki. Wiadomości tekstowe Telefon oferuje wiele metod wprowadzania tekstu. Do szybkiego wpisywania tekstu służy klawiatura ekranowa. Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego. Aby ukryć klawiaturę ekranową, dotknij pozycji. Wybór metody wprowadzania 1. Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu Powiadomienia dotknij pozycji Zmień klawiaturę. Wybierz klawiaturę. Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij pozycji na ekranie głównym. W sekcji Wszystkie dotknij pozycji Język, klawiatura, głos > Obecna klawiatura, aby wybrać metodę wpisywania tekstu. 17

22 Metoda ciągłego wpisywania tekstu Huawei Swype Wpisuj słowa, suwając palcem po kolejnych literach. Dotknij pozycji, aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby otworzyć ekran ustawień. Dotknij pozycji, aby wprowadzać cyfry i symbole. Przytrzymaj pozycję, aby wybrać inny język. Dotknij pozycji, aby usunąć znak obok kursora. Przytrzymaj pozycję, aby szybko usunąć szereg znaków obok kursora. 18

23 Wpisywanie tekstu standardową metodą systemu Android Dotknij pozycji, aby przełączyć tryby wprowadzania małych i wielkich liter. Dotknij i przytrzymaj lub szybko dotknij dwukrotnie pozycji, aby włączyć wprowadzanie samych wielkich liter. Dotknij pozycji, aby wprowadzić przecinek. Przytrzymaj palcem pozycję, aby otworzyć menu. Dotknij pozycji, aby wprowadzić spację. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby wybrać inną metodę wprowadzania. Dotknij pozycji, aby wprowadzić kropkę. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby wprowadzać symbole. Dotknij pozycji, aby usunąć znak po lewej stronie kursora. Dotknij pozycji i przytrzymaj ją, aby szybko usunąć szereg znaków po lewej stronie kursora. Dotknij pozycji, aby użyć wprowadzania głosowego. Metoda wpisywania Android może nie być dostępna w przypadku niektórych modeli telefonów. 19

24 Edycja tekstu Tekst w telefonie łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Zaznaczanie tekstu: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony. Następnie przeciągnij elementy i, aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu lub dotknij pozycji Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć cały tekst w polu. Kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji Kopiuj. Wycinanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji Wytnij. Wklejanie tekstu: Dotknij w miejscu, w którym chcesz wstawić tekst, przeciągnij ikonę, aby przenieść punkt wstawiania i dotknij pozycji Wklej, aby wkleić wcześniej wycięty lub skopiowany tekst. 20

25 Połączenia i kontakty Wykonywanie połączeń Inteligentne wybieranie numerów Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich nazw bądź numerów. W polu Telefon wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego numeru telefonu. Pojawi się lista dopasowanych kontaktów oraz numerów ze spisu połączeń. Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, dotknij pozycji lub, aby wykonać połączenie. Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji. Wykonywanie połączenia z listy kontaktów 2. Na liście Kontakty dotknij kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Dotknij numeru kontaktu. Wykonywanie połączenia ze spisu połączeń 2. W polu Telefon w spisie połączeń dotknij kontaktu lub numeru, z którym chcesz się połączyć. 21

26 Połączenia alarmowe W nagłych sytuacjach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez karty SIM. Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci. W polu Telefon wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji. Niektóre modele telefonów pozwalają wykonywać połączenia alarmowe nawet z ekranu blokady. Na ekranie blokady dotknij pozycji Połączenie alarmowe, wprowadź miejscowy numer alarmowy i dotknij pozycji. Dostępność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej, warunków otoczenia, usług operatora sieci oraz miejscowych przepisów. Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego środka komunikacji w nagłych sytuacjach. Połączenia międzynarodowe 2. Dotknij pozycji, na klawiaturze telefonu dotknij klawisza 0 i przytrzymaj go, aby wprowadzać symbol Wprowadź kolejno kod kraju lub regionu, numer kierunkowy i numer telefonu. Odbieranie lub odrzucanie połączenia Gdy pojawi się połączenie przychodzące, można nacisnąć przycisk wyciszenia, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. Przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać połączenie. 22

27 Przeciągnij ikonę w lewo, aby odrzucić połączenie. Przeciągnij ikonę w górę, aby odrzucić rozmowę i wysłać wiadomość tekstową. Na ekranie z klawiaturą telefonu dotknij ikony odpowiedź, aby wpisać wiadomość do wysłania. > Ustawienia > Szybka Co można robić w trakcie rozmowy Dotknij pozycji dotknij pozycji, aby wstrzymać bieżącą rozmowę; ponownie, aby wznowić rozmowę. Dotknij pozycji, aby rozpocząć rozmowę trójstronną. Przed użyciem funkcji rozmowy trójstronnej sprawdź, czy Twój abonament u operatora obejmuje tego typu usługę. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora. Dotknij pozycji Dotknij pozycji Dotknij pozycji, aby użyć głośnika., aby zakończyć połączenie., aby wyświetlić klawiaturę telefonu,. Aby wyświetlić kontakty, dotknij pozycji. Dotknij pozycji, aby napisać notatkę. 23

28 Dotknij pozycji, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Aby wrócić do ekranu rozmowy, przesuń palec z paska stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji Trwa połączenie. Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy Aby odebranie połączenia od trzeciego rozmówcy było możliwe, należy włączyć usługę połączeń oczekujących. Kiedy w trakcie trwającej rozmowy pojawi się nowe połączenie, przeciągnij ikonę w prawo, aby odebrać nową rozmowę, a zawiesić poprzednią. Aby przełączać się między dwiema rozmowami, dotknij wybranego numeru telefonicznego. Połączenia konferencyjne Telefon pozwala w prosty sposób prowadzić rozmowy konferencyjne z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami. Należy w tym celu zadzwonić na pierwszy numer (lub odebrać połączenie), następnie zadzwonić na kolejny numer, by dodać go do konferencji. Przed użyciem funkcji połączeń konferencyjnych należy się upewnić, że posiadany abonament obejmuje taką usługę. Zadzwoń do pierwszego uczestnika. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji, aby wywołać drugiego uczestnika. W trakcie tych czynności pierwsze połączenie jest chwilowo zawieszane. Po nawiązaniu połączenia dotknij pozycji, aby rozpocząć rozmowę konferencyjną. Aby dodać więcej osób, powtarzaj czynności 2 i Dotknij pozycji, aby zakończyć połączenie. Korzystanie ze spisu połączeń Spis połączeń zawiera historię wszystkich połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych. Dodawanie kontaktu ze spisu połączeń 24

29 2. Na liście Telefon dotknij ikony obok numeru, który chcesz dodać. Opróżnianie spisu połączeń 2. W sekcji Telefon można wykonać następujące czynności: Dotknij i przytrzymaj nazwę kontaktu lub numer telefonu i dotknij pozycji Usuń z historii połączeń, aby usunąć odpowiedni zapis. Dotknij pozycji > Usuń spis połączeń, aby usunąć wiele zapisów równocześnie. Ustawienia połączeń Przekierowywanie połączeń Nie masz czasu odebrać wszystkich połączeń na jednym telefonie? Przekieruj je na inny numer i nigdy już nie przeoczysz ważnej rozmowy. W polu Telefon dotknij pozycji > Ustawienia. Dotknij pozycji Przekierowanie połączeń. Wybierz tryb przekierowywania. Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia i dotknij pozycji Włącz. Połączenia oczekujące Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i przełączać się między dwiema rozmowami. Dotknij pozycji Ustawienia dodatkowe. Dotknij pozycji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję. Organizowanie kontaktów Tworzenie kontaktu 25

30 2. Z listy rozwijanej wybierz miejsce zapisu kontaktu. Wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu i inne informacje. Edycja kontaktu 2. Dotknij kontaktu, który chcesz zmodyfikować i dotknij pozycji Edytuj. Zmodyfikuj dane kontaktu. Usuwanie kontaktu 2. Dotknij pozycji > Usuń kontakt. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć lub dotknij pozycji Wybierz wszystkie, aby wybrać wszystkie kontakty. Dotknij pozycji OK. Wyszukiwanie kontaktów 2. Wprowadź nazwisko lub inicjały kontaktu. W trakcie pisania będą na bieżąco wyświetlane pasujące nazwy kontaktów. Importowanie kontaktów z karty SIM 2. Na liście kontaktów dotknij pozycji > Importuj/eksportuj. Na ekranie KOPIUJ KONTAKTY Z wybierz urządzenie i dotknij pozycji Dalej 4. Na ekranie KOPIUJ KONTAKTY DO wybierz urządzenie i dotknij pozycji Dalej. Wybierz kontakty lub dotknij pozycji Wybierz wszystkie, aby wybrać wszystkie kontakty. Wysyłanie kontaktu 26

31 2. Dotknij kontaktów, które chcesz wysłać lub dotknij pozycji Wybierz wszystkie, aby zaznaczyć wszystkie kontakty. Dotknij pozycji, wybierz metodę wysyłania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać kontakt. Grupy kontaktów Można utworzyć grupę kontaktów i wysyłać wiadomości lub pocztę do wszystkich członków grupy jednocześnie. Tworzenie grupy 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji > Grupy. Na liście grup dotknij pozycji, i wybierz konto. Wpisz nazwę i nazwisko osoby lub dotknij pozycji w celu dodania członków do grupy. Po skończeniu dotknij pozycji aby zapisać grupę. Edycja grupy kontaktów 2. Dotknij pozycji Grupy i wybierz grupę kontaktów, którą chcesz modyfikować. Dotknij pozycji, aby zmienić nazwę grupy. Dotknij pozycji i usuń grupę. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Przenieś członków grupy i przenieś członka do innych grup. Dotknij pozycji Wyślij wiadomość grupową, aby wysłać wiadomość. Dotknij pozycji Wyślij grupową wiadomość, aby wysłać wiadomość. 27

32 Wiadomości Wysyłanie wiadomości SMS 2. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu. Można też użyć pozycji, aby przejść na ekran z listą kontaktów i wybrać kontakt lub grupę. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać treść. Dotknij pozycji, aby wybrać typ załącznika i wybierz przełącznik, który chcesz dodać. Wiadomość zostanie automatycznie zamieniona w MMS. Odpowiadanie na wiadomość 2. Na liście wątków wiadomości dotknij nazwy kontaktu lub numeru telefonu, aby wyświetlić odpowiedni wątek. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać odpowiedź. Organizowanie wiadomości Przekazywanie wiadomości 2. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji Prześlij dalej. 28

33 Dodawanie wiadomości do Ulubionych Ważne wiadomości można oznaczać jako ulubione, aby uniknąć ich przypadkowego usunięcia. Ulubione wiadomości są pomijane przy usuwaniu wątk 2. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz dodać do ulubionych i dotknij pozycji > Zapisz wiadomość na karcie SIM do Ulubionych. Na liście wątków wiadomości dotknij pozycji >Ustawienia >Zaawansowane> Wiadomości na karcie SIM, aby wyświetlić ulubione wiadomości. Usuwanie wiadomości 2. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji. Usuwanie wątku 2. Na liście wiadomości przytrzymaj palcem wątek, który chcesz usunąć i dotknij pozycji. Dotknij pozycji Usuń. 29

34 Dodawanie konta Dodawanie konta typu POP3 lub IMAP Przy dodawaniu konta typu POP3 lub IMAP należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi Dotknij pozycji Pozostałe. Wprowadź swój adres i hasło i dotknij pozycji DALEJ. Skonfiguruj ustawienia konta, postępując zgodnie z instrukcjami. Nastąpi automatyczne połączenie z serwerem i sprawdzenie ustawień. Po zakończeniu konfiguracji konta pojawi się ekran Odebrane. Aby dodać więcej kont, dotknij pozycji > Ustawienia > Dodaj konto na ekranie Odebrane. Dodawanie konta Exchange Exchange to system poczty elektronicznej opracowany przez Microsoft jako rozwiązanie służące do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach. Konta Exchange można też znaleźć w ofercie kierowanej do klientów indywidualnych i gospodarstw domowych przez niektórych dostawców usług poczty elektronicznej. Przy dodawaniu konta typu Exchange należy podać pewne parametry. Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usługi Dotknij pozycji Exchange. Wprowadź Adres i Nazwa uźytkownika i Hasło i Nazwa domeny i dotknij pozycji DALEJ. Po zakończeniu konfiguracji konta Exchange pojawi się ekran Odebrane. Wysyłanie wiadomości 2. Dotknij pola Nadawca, aby wybrać konto Wprowadź jednego lub więcej odbiorców. 30

35 5. Wpisz temat wiadomości i jej treść i dotknij pozycji, aby dodać załącznik. Odbieranie poczty elektronicznej 2. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji, aby wybrać konto Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji. Dotknij wiadomości, którą chcesz odczytać. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji, aby odpowiedzieć. Dotknij pozycji, aby odpowiedzieć wszystkim. Dotknij pozycji, aby wiadomość przekazać. Przesuwaj palec w lewo lub w prawo w poprzek ekranu, aby przeczytać poprzednią lub następną wiadomość. W pobieraniu poczty mogą występować opóźnienia, zależnie od stanu połączenia sieciowego. Przesuń palcem w dół od Odebrane, aby odświeżyć listę. Konfigurowanie konta Przełączanie między kontami Jeśli w telefonie zalogowano się do kilku kont, przed wyświetlaniem lub wysyłaniem wiadomości przełącz się na to konto, którego chcesz użyć. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji w lewym górnym rogu, aby otworzyć listę kont. Dotknij konta, którego chcesz użyć. Usuwanie konta pocztowego 2. Na ekranie Odebrane dotknij pozycji > Ustawienia. Wybierz konto, które chcesz usunąć. Dotknij pozycji Usuń konto, a następnie OK. Po usunięciu konta pocztowego telefon nie będzie już wysyłał ani odbierał poczty przy użyciu tego konta. 31

36 Personalizowanie konta 2. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Ustawienia ogólne, aby ustalić zdjęcie nadawcy oraz ekran wyświetlany po usunięciu wiadomości. Dotknij konta, aby zmienić podpis, ustalić częstotliwość odświeżania skrzynki odbiorczej i ustalić odgłos powiadomień dla nowych wiadomości. 32

37 Aparat i Galeria Ekran aparatu fotograficznego Dotknij pozycji, aby ustawić tryb pracy lampy błyskowej. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć tryb zdjęciowy. Dotknij pozycji, aby przeglądać zdjęcia i filmy. Dotknij i przytrzymaj pozycję, aby wykonać serię zdjęć. Podnieś palec, aby przerwać. Dotknij pozycji, aby przełączyć filtr. Dotknij obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. Rozsuń dwa palce, aby przybliżyć obraz lub zsuń je do siebie, aby obraz oddalić. Dotknij pozycji, aby wyświetlić więcej opcji. Dotknij pozycji, aby wybrać między aparatem przednim i tylnym. 33

38 Wykonywanie zdjęć 2. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Telefon automatycznie ustali punkt ostrości. Można także dotknąć obiektu w wizjerze, aby ustawić według niego ostrość obiektywu. Jeśli ramka zmienia kolor na czerwony, ustawienie ostrości nie jest możliwe. Zmieniaj położenie ramki, aż ostrość zostanie ustawiona. Tryb zdjęć Działanie trybu zdjęć może się różnić zależnie od modelu telefonu. Makijaż cyfrowy: Przesuń suwak, aby dobrać poziom makijażu cyfrowego i wygładzić twarz na zdjęciu. Panorama: Poszerzenie ramki zdjęcia. HDR: Pozwala poprawić jakość zdjęć wykonanych w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu. Notatka audio: Po wykonaniu zdjęcia można dograć do niego krótki materiał dźwiękowy. Znak wodny: Umieszczanie znaków wodnych na zdjęciu. Sterowanie dźwiękiem: Dotknij pozycji, aby włączyć tę funkcję w polu Ustawienia. Aparatem można sterować przy użyciu poleceń głosowych. Samowyzwalacz: Dotknij pozycji i włącz tę opcję w polu Ustawienia, aby włączyć samowyzwalacz. Wykrywaj uśmiechy: Dotknij pozycji, aby włączyć tę funkcję w polu Ustawienia. Zdjęcie zostanie wykonane automatycznie po wykryciu uśmiechu. Szybkie zdjęcie: Dotknij pozycji, aby włączyć tę funkcję w polu Ustawienia. Kiedy ekran jest wyłączony lub zablokowany, ustaw telefon naprzeciwko fotografowanego obiektu i dwukrotnie, raz za razem, naciśnij przycisk zmniejszenia głośności. Telefon automatycznie wykona zdjęcie. Zdjęcia panoramiczne 34

39 2. Dotknij pozycji > Panorama, aby przejść do trybu panoramicznego. Dotknij pozycji, aby rozpocząć zdjęcia. Wykonuj instrukcje na ekranie i przesuwaj telefon powoli, aby wykonać serię zdjęć. Dotknij pozycji, aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie sklei zdjęcia, tworząc jedno ujęcie panoramiczne. Zdjęcia ze znakiem wodnym 2. Dotknij pozycji > Znak wodny, aby przejść w tryb znaku wodnego. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać znak wodny. Przeciągnij znak wodny, aby dobrać jego położenie. Zdjęcia w trybie sterowania głosem 2. Dotknij pozycji > > Sterowanie dźwiękiem. Dotknij pozycji Sterowanie dźwiękiem, aby przełączyć się na tryb głosowego sterowania aparatem. Nakazać poleceniem głosowym zrobienie zdjęcia. Telefon może wykonać zdjęcie automatycznie, gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli. Telefon wykona zdjęcie automatycznie, gdy wydasz polecenie głosowe lub gdy hałas otoczenia osiągnie ustalony poziom decybeli. Nagrywanie filmów 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, by dotknąć pozycji Wideo. Dotknij pozycji, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Podczas nagrywania dotknij pozycji, aby zatrzymać nagrywanie i pozycji, aby je wznowić. Aby zakończyć nagrywanie, dotknij pozycji. 35

40 Ustawienia aparatu Na ekranie aparatu fotograficznego dotknij pozycji >, aby wybrać następujące ustawienia: Rozdzielczość: Wybór rozdzielczości aparatu. Aby zmienić rozdzielczość filmów, na ekranie kamery dotknij pozycji > > Rozdzielczość. Preferowana lokalizacja zapisywania: Preferowana lokalizacja zapisu zdjęć i filmów. Pamięć wewnętrzna lub karta microsd. Znacznik GPS: Wyświetlanie lokalizacji, w której wykonano zdjęcie lub film. ISO: Wybór czułości ISO na zdjęciu. Zwiększenie czułości ISO pozwala złagodzić rozmycie powodowane niedostatkiem światła lub poruszeniem. Balans bieli: Regulacja balansu bieli na zdjęciu odpowiednio do warunków oświetlenia. Retusz zdjęć: Regulacja kompensacji ekspozycji, nasycenia, kontrastu i jasności. Galeria Wyświetlanie zdjęć w trybie linii czasu 2. Dotknij pozycji Albumy lub Zdjęcia na górze ekranu, aby wyświetlić zdjęcia w formie listy lub linii czasu. Odtwarzanie pokazu slajdów 2. Przeglądaj album w trybie linii czasu i dotknij pozycji > Pokaz slajdów. Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz. Edycja zdjęć Na każdym zdjęciu można modyfikować jaskrawość, nasycenie i rozmiar. Dotknij zdjęcia, które chcesz edytować i dotknij pozycji. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji, aby obrócić zdjęcie. Dotknij pozycji, aby wybrać filtr. 36

41 Dotknij pozycji, aby wyregulować nasycenie, barwę i inne parametry. Dotknij pozycji, aby przyciąć zdjęcie. Dotknij pozycji, aby na twarzach zastosować wybielanie, wygładzanie lub inne efekty upiększające. Dotknij pozycji, aby użyć efektu mozaiki. Dotknij pozycji aby dodać na zdjęciu znak wodny. Dotknij pozycji aby dodać do zdjęcia etykietę. Usuwanie zdjęcia 2. Dotknij zdjęcia, które chcesz usunąć i dotknij pozycji > Usuń. Wysyłanie zdjęć i filmów Zdjęcia i filmy można wysyłać na rozmaite sposoby. Dotknij zdjęcia lub filmu, który chcesz wysłać. Dotknij pozycji, wybierz metodę udostępniania i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wysłać zdjęcie lub film. Zdjęcie jako tapeta 2. Wybierz zdjęcie, które ma być tapetą. Dotknij pozycji > Ustaw jako i wykonuj instrukcje na ekranie, aby wybrać zdjęcie jako tapetę. 37

42 Muzyka i filmy Słuchanie muzyki 2. Wybierz kategorię. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć. Dotknij odtwarzanego utworu, aby przejść do głównego interfejsu odtwarzania. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przełączać się między okładką albumu, playlistą i tekstem. Dotknij tego obszaru. Pojawi się menu zawierające regulację głośności oraz dodatkowe opcje. Dotknij pozycji, aby dodać utwór do playlisty. Odtwarzaniem można też sterować, przeciągając suwak. Dotknij pozycji, aby zmienić tryb odtwarzania. Dotknij pozycji, aby włączyć odtwarzanie. Aby je wstrzymać, dotknij pozycji. Dotknij pozycji, aby wrócić do poprzedniego utworu. Dotknij pozycji, aby przejść do następnego utworu. 38

43 Dotknij pozycji, aby dodać utwór do ulubionych. Pozycja pozwala zarządzać muzyką. W trakcie odtwarzania utworu można dotknąć przycisku, aby opuścić ekran odtwarzania, nie zatrzymując muzyki. Aby powrócić do ekranu odtwarzania muzyki, otwórz panel powiadomień i dotknij odtwarzanego utworu. Tworzenie playlisty 2. Dotknij pozycji Playlista > Nowa lista odtwarzania. Wybierz nazwę playlisty i dotknij pozycji Zapisz. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij ikony Dodaj. Wybierz utwory do dodania i dotknij pozycji. Odtwarzanie playlisty 2. Dotknij pozycji Playlista. Wybierz playlistę i dotknij jednego z utworów lub wybierz odtwarzanie losowe wszystkich utworów. Usuwanie playlisty 2. Dotknij pozycji obok playlisty, którą chcesz usuwać i dotknij pozycji Usuń. Wybieranie utworu jako dźwięku dzwonka Chcesz słyszeć ulubiony utwór przy każdym połączeniu przychodzącym? Wybierz go jako dźwięk dzwonka. Na ekranie z listą utworów dotknij ikony obok nazwy utworu i dotknij pozycji Ustaw jako dzwonek. 39

44 Odtwarzanie filmów 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji. Dotknij filmu, który chcesz odtworzyć. Aby zatrzymać odtwarzanie filmu, dotknij pozycji Dotknij pozycji., aby zablokować ekran. Po zablokowaniu ekranu nie będzie można wykonywać żadnych czynności na ekranie z filmem. Przesuń palec w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu. Przesuń palcem w górę lub w dół z lewej strony ekranu, aby wyregulować jasność. Przesuń palcem w górę lub w dół z prawej strony ekranu, aby wyregulować głośność. Dotknij pozycji, aby przełączyć się na tryb wyświetlania w oknie. 40

45 Sieci i udostępnianie danych Włączanie komórkowej transmisji danych 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji, a następnie Wszystkie. W polu Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej. Dotknij pozycji Sieci komórkowe. Dotknij pozycji Włącz przesył danych, aby włączyć usługi komórkowej transmisji danych. Gdy już nie będziesz potrzebować dostępu do Internetu, wyłącz usługę transmisji danych, co pozwoli wydłużyć czas pracy na baterii i uniknąć zbędnego transferu danych. Sieć Wi-Fi Łączenie z siecią Wi-Fi 2. Dotknij pozycji Wi-Fi. Jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane natychmiast. Jeśli sieć Wi-Fi jest szyfrowana, wprowadź hasło i dotknij pozycji Połącz. Łączenie z siecią Wi-Fi przez WPS Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia szybkie połączenie z siecią Wi-Fi. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS. Dotknij pozycji > Ustawienia zaawansowane. Następnie można wykonać następujące czynności: 41

46 Dotknij pozycji Przycisk WPS i naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi. Dotknij pozycji Kod PIN dla WPS i podaj kod PIN wygenerowany z telefonu na routerze. Udostępnianie połączenia telefonu z Internetem Punkt dostępu Wi-Fi Telefon może funkcjonować jako punkt dostępu (router) Wi-Fi dla innych urządzeń, udostępniając im swoje łącze transmisji danych. Na ekranie głównym dotknij pozycji, a następnie karty Wszystkie. Dotknij pozycji Tethering i punkt dostępu. Dotknij pozycji Hotspot Wi-Fi, aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi. Dotknij pozycji Skonfiguruj hotspot Wi-Fi. Ustal nazwę, tryb szyfrowania i hasło punktu dostępu Wi-Fi. Następnie dotknij pozycji Zapisz. W celu lepszego zabezpieczenia sieci Wi-Fi zaleca się wybór szyfrowania WPA2PSK. Modem USB Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie komputerowi podłączonemu przez USB. Aby korzystać z funkcji modemu USB, może być konieczne zainstalowanie sterownika telefonu na komputerze lub nawiązanie odpowiedniego połączenia sieciowego, zależnie od systemu operacyjnego w komputerze. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji Tethering przez USB. Nie można korzystać z funkcji modemu przez USB, gdy telefon działa w trybie nośnika pamięci masowej USB. 42

47 Modem przez Bluetooth Telefon z działającą usługą transmisji danych może udostępnić swoje połączenie innemu urządzeniu przez Bluetooth. Aby udostępnić połączenie internetowe, dotknij pozycji Tethering przez Bluetooth. Przesyłanie danych przez Bluetooth Włączanie Bluetooth i wiązanie z innym urządzeniem 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Bluetooth. Dotknij pozycji, aby włączyć Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia Bluetooth w pobliżu. Dotknij urządzenia i wykonuj instrukcje na ekranie, aby powiązać z nim telefon. Aby przerwać powiązanie dwóch urządzeń, dotknij pozycji obok nazwy drugiego urządzenia i wybierz ZAPOMNIJ. Zmiana nazwy telefonu Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon domyślnie nosi nazwę zgodną z nazwą modelu. Nazwę można jednak zmienić na inną, wybraną przez siebie i łatwiejszą do znalezienia. Dotknij pozycji Nazwa urządzenia. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji Zmień nazwę. Wysyłanie pliku przez Bluetooth Aby móc przesyłać dane między telefonem a innym urządzeniem, należy włączyć Bluetooth na obu urządzeniach i włączyć ich widoczność. W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji Udostępnij > Bluetooth. Telefon automatycznie wyszuka inne dostępne urządzenia w pobliżu. Wybierz urządzenie, które ma odebrać plik. 43

48 Odbieranie pliku przez Bluetooth Kiedy telefon odbierze żądanie przesłania pliku, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Dotknij pozycji Akceptuj, aby rozpocząć odbieranie pliku. Otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji Powiadomienia, aby wyświetlić informacje o postępie przesyłania. Domyślnie odbierane pliki są zapisywane w folderze bluetooth w aplikacji Pliki. Przesyłanie danych przez Wi-Fi Direct Technika Wi-Fi Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń między sobą i prowadzenie wymiany danych bez pośrednictwa punktu dostępu ani routera. Łączenie dwóch urządzeń przez Wi-Fi Direct Przed połączeniem dwóch urządzeń za pomocą Wi-Fi Direct należy się upewnić, że w obu urządzeniach włączono funkcję Wi-Fi. W polu Wszystkie dotknij pozycji Wi-Fi. Dotknij przełącznika, aby włączyć Wi-Fi. Dotknij pozycji Wi-Fi Direct, aby wyszukać dostępne urządzenia. Wybierz urządzenie. Wysyłanie pliku przez Wi-Fi Direct W wyświetlonym oknie przytrzymaj palcem plik, który chcesz wysłać i dotknij pozycji Udostępnij > Wi-Fi Direct. Odbieranie pliku przez Wi-Fi Direct Przy odbieraniu pliku przez Wi-Fi Direct pojawia się okno dialogowe transmisji pliku. Dotknij pozycji Przyjmij, aby rozpocząć odbieranie pliku. Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze Wi-Fi Direct w aplikacji Pliki. 44

49 Przesyłanie danych między telefonem a komputerem Tryb MTP Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne, jak zdjęcia, utwory muzyczne i filmy między telefonem i komputerem. Wymagany jest do tego program Windows Media Player w wersji 11 lub nowszej. Na ekranie Połączenie USB z komputerem dotknij pozycji Urządzenie multimedialne (MTP). Sterownik telefonu zostanie automatycznie zainstalowany na komputerze. Po instalacji sterownika otwórz nowo rozpoznany napęd i zacznij przesyłać pliki multimedialne między telefonem a komputerem. Treści multimedialne z telefonu mogą być przeglądane w programie Windows Media Player. Zainstaluj kartę SD Jeśli w telefonie zamontowano kartę microsd, telefon może być używany jako nośnik pamięci USB, pozwalający przenosić pliki między telefonem a komputerem. Na ekranie Połączenie USB z komputerem dotknij pozycji Nośnik USB. Komputer rozpozna telefon jako urządzenie pamięci masowej USB. Otwórz nowo rozpoznany napęd, aby przeglądać pliki na karcie microsd. 45

50 Aplikacje Zarządzanie aplikacjami Pobieranie aplikacji Z rozmaitych źródeł można pozyskać bogaty wybór aplikacji. Dostępne są następujące możliwości: Można pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie. Aplikacje można pobierać za pomocą komputera i kopiować je na telefon. Można podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje za pomocą specjalnego programu do pobierania. Instalowanie aplikacji 2. W polu Kategorie dotknij pozycji Aplikacja. Na liście aplikacji dotknij tej, którą chcesz zainstalować i wykonuj instrukcje na ekranie. Podczas instalacji czytaj uważnie komunikaty Instalowanie zablokowane i wykonuj instrukcje ekranowe. Wysyłanie aplikacji 1. Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na górze ekranu pojawi się ikona. Przeciągnij aplikację do pozycji. Na kolejnym ekranie wybierz metodę wysłania i wykonaj podane instrukcje, aby wysłać aplikację. Nie można wysyłać aplikacji systemowych. Odinstalowywanie aplikacji 1. Na ekranie głównym przytrzymaj palcem ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować, aż na górze ekranu pojawi się ikona. Przeciągnij ikonę do pozycji i wykonuj instrukcje na ekranie, aby odinstalować aplikację. Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane. 46

51 Kopia zapasowa Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Kopia zapasowa. Dotknij pozycji Nowa kopia zapasowa. Wybierz dane, które chcesz zapisać w kopii zapasowej i wykonuj instrukcje na ekranie. Domyślnie kopie danych są tworzone w folderze HuaweiBackup w aplikacji Pliki. W niektórych modelach telefonów pliki z kopią zapasową mogą być szyfrowane i chronione hasłem. Aby odczytać zaszyfrowany plik z kopią zapasową, należy podać hasło. Przywracanie danych z pamięci lokalnej 1. Wybierz plik kopii zapasowej, który chcesz przywrócić. Wyboru można dokonać, kierując się datą wykonania kopii zapasowej. Jeśli plik kopii zapasowej był zaszyfrowany, podaj hasło na wezwanie i dotknij pozycji OK. Wybierz dane, które chcesz przywrócić i dotknij pozycji Przywróć. Menedżer telefonu Menedżer telefonu to bezpłatna aplikacja do zarządzania i ochrony systemu i telefonu. Za pomocą Menedżera telefonu można wykonać następujące czynności: Optymalizowanie wydajności systemu poprzez diagnozowanie telefonu, usuwanie zbędnych plików itp. Włączanie trybu oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania telefonu. Blokowanie niechcianych połączeń, wiadomości i powiadomień. Zarządzanie uprawnieniami aplikacji i włączanie blokady aplikacji w celu ochrony prywatności. Dostępność usług i funkcji Menedżera telefonu zależy od kraju i operatora. 47

52 Optymalizowanie systemu Korzystając z Menedżera telefonu, można sprawdzić stan telefonu oraz usprawnić i przyspieszyć jego działanie. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Skanuj lub Dotknij, aby przeskanować, aby sprawdzić stan telefonu, usunąć zbędne pliki, zoptymalizować wydajność systemu i usunąć zagrożenia. Dotknij pozycji Akcelerator telefonu, aby zamknąć aplikacje intensywnie zużywające energię, wyszukać i usunąć zawartość pamięci podręcznej, zbędne pliki i pakiety instalacyjne aplikacji. Oszczędzanie energii 2. Dotknij pozycji Oszczędzanie energii, aby sprawdzić zużycie energii w telefonie i wydłużyć czas pracy na baterii. Można wybierać różne tryby oszczędzania energii stosownie do potrzeb. Filtr chroniący przed nękaniem Na ekranie głównym dotknij pozycji. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Ochrona przed nękaniem, aby zdefiniować czarną listę w celu blokowania niechcianych wiadomości i rozmów. Dotknij pozycji Centrum powiadomień, aby blokować niechciane powiadomienia push. Włącz opcję Nie przeszkadzać. Telefon będzie sygnalizować tylko połączenia od wyznaczonych kontaktów. Sygnalizowanie innych połączeń, wiadomości i powiadomień będzie wyciszone. 48

53 Kalendarz Aplikacja Kalendarz to osobisty asystent pomagający zarządzać czasem i śledzić ważne wydarzenia. Na przykład można ułożyć plan dnia lub zaplanować urlop. Jeśli w danych kontaktów zapisano informacje o datach urodzin, w Kalendarzu automatycznie są tworzone przypomnienia o urodzinach. Tworzenie zdarzenia 2. Wprowadź dane zdarzenia, np. nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia, termin przypomnienia i częstotliwość. Wyświetlanie kalendarza 2. Na ekranie Kalendarz można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Miesiąc, Tydzień i Dzień, aby przełączać się między widokami dnia, tygodnia i miesiąca. Na widoku miesięcy przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między miesiącami. Na widoku tygodnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między tygodniami. Na widoku dnia przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby przechodzić między dniami. Synchronizowanie kalendarza 2. Dotknij pozycji > Kalendarze do wyświetlenia. Wybierz konto, z którego chcesz wyświetlić kalendarz. Dotknij pozycji > Zsynchronizuj Kalendarze. Wybierz konto i zsynchronizuj jego kalendarz. 49

54 Zegar Alarm 2. W sekcji Alarm można wykonać następujące czynności: Dodanie alarmu: Dotknij pozycji, nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia. Następnie dotknij pozycji. Włączanie i wyłączanie alarmu: Dotknij przełącznika na prawo od alarmu, aby go włączyć lub wyłączyć. Skonfigurowanie ustawień alarmu: Dotknij pozycji i określ, czy alarm ma być słyszany mimo wyciszenia telefonu, długość drzemki oraz funkcję przycisków regulacji głośności. Usunięcie alarmu: Przytrzymaj palcem alarm do usunięcia i dotknij pozycji. Zegar światowy 2. W sekcji Zegary można wykonać następujące czynności: Dodać miasto: Dotknij pozycji i wpisz nazwę miasta lub wybierz ją z listy. Ustaw strefę czasową: Dotknij pozycji, aby wybrać macierzystą strefę czasową oraz datę i godzinę systemową. Usunąć miasto: Dotknij pozycji Edit cities dotknij ikony przy nazwie miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji. Stoper 2. W sekcji Stoper dotknij pozycji, aby rozpocząć odliczanie. Dotknij pozycji, aby zarejestrować kilka czasów. Dotknij pozycji, aby zatrzymać stoper. Dotknij pozycji, aby wyczyścić listę czasów. 50

55 Minutnik 2. W polu Minutnik przeciągnij czerwony punkt, aby wybrać czas do odliczania. Dotknij pozycji, aby ustawić dźwięk minutnika. Po skończeniu dotknij pozycji, aby uruchomić minutnik. Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i zacznie odliczanie nadmiarowe. Przesuń, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować licznik. W czasie działania minutnika dotknij pozycji, aby go wyzerować. Pogoda Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać prognozę pogody w lokalizacji macierzystej i w różnych miastach na całym świecie. Dodawanie miasta W dodanych miastach można sprawdzać informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Pogoda. Dotknij pozycji > i wprowadź nazwę miasta. Zostanie wyświetlona lista pasujących miast. Dotknij nazwy miasta, które chcesz dodać. Usuwanie miasta 1. Dotknij pozycji, przytrzymaj palcem nazwę miasta, które chcesz usunąć i dotknij pozycji. 51

56 Aktualizowanie informacji o pogodzie 1. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz zaktualizować. Przesuń palcem w dół od górnej części ekranu, aby ręcznie zaktualizować pogodę. Informacje o pogodzie mogą też być aktualizowane automatycznie. Dotknij ikony >, włącz opcję Automatyczna aktualizacja i określ ustawienie Częstotliwość aktualiz. Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach czasu. Notatki Notatki 2. Dotknij pozycji Nowa notatka i wpisz treść notatki. Dotknij pozycji, aby dodać zdjęcie. Po zapisaniu notatki można ją udostępnić, usunąć lub dodać do ulubionych. Ustawienia notatek 2. Dotknij pozycji > Ustawienia, aby zmienić rozmiar czcionki lub styl wyświetlania notatki. Odbiornik radiowy Korzystanie z odbiornika radiowego wymaga podłączenia słuchawek, ponieważ są one używane w charakterze anteny odbiorczej. Szukanie stacji 1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Radio FM. Dotknij pozycji >, aby wyszukać i zapisać dostępne stacje. Telefon automatycznie wyszuka i zapisze stacje po pierwszym otwarciu aplikacji Odbiornik radiowy. 52

57 Słuchanie stacji radiowych Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia > Radio FM. Dotknij pozycji Dotknij pozycji Dotknij pozycji Dotknij pozycji Dotknij pozycji Dotknij pozycji, aby włączyć lub wyłączyć głośnik., aby włączyć lub wyłączyć radio., aby wrócić do poprzedniej stacji., aby przejść do następnej stacji., aby dodać obecną stację do ulubionych., aby wyświetlić listę stacji radiowych. 53

58 Ustawienia telefonu Włączanie usług lokalizacyjnych Przed użyciem mapy lub aplikacji nawigacyjnej należy uruchomić usługi lokalizacyjne. W polu Wszystkie dotknij pozycji Lokalizacja. Dotknij pozycji, aby włączyć usługi lokalizacyjne w telefonie. Dotknij pozycji Tryb lokalizacji. Następnie można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Wysoka dokładność, aby określać położenie z użyciem GPS, Wi-Fi i danych w sieci komórkowej. Dotknij pozycji Oszczędzanie baterii, aby określać położenie z użycie Wi-Fi i danych w sieci komórkowej. Dotknij pozycji Tylko urządzenie, aby dokładnie określać położenie z użyciem GPS. Zmiana ustawień wyświetlania 2. Na ekranie Wyświetlacz można wykonać następujące czynności: Dotknij pozycji Tapeta, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady. Dotknij pozycji Rozmiar czcionki, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej. Dotknij pozycji Wygaszacz ekranu, aby włączyć lub wyłączyć wygaszacz ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, wygaszacz ekranu będzie uruchamiany automatycznie w trakcie ładowania baterii telefonu. Dotknij pozycji Poziom jasności, aby dobrać jasność ekranu. Dotknij pozycji Uśpienie, aby wybrać opóźnienie uśpienia ekranu. Jeśli telefon pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby oszczędzać baterię. 54

59 Dotknij pozycji Pulsująca dioda, aby włączyć lub wyłączyć migającą diodę powiadomienia. Dotknij pozycji Autoobracanie ekranu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję autoobracania ekranu. Jeśli ta funkcja jest włączona, orientacja ekranu będzie automatycznie zmieniana zależnie od sposobu trzymania telefonu oraz podczas wykonywania pewnych czynności, jak przeglądanie stron internetowych, wyświetlanie zdjęć lub pisanie wiadomości. Zmiana stylu ekranu blokady Wzór do odblokowania ekranu 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Blokada ekranu i hasła. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Wzór. Narysuj palcem wzór łączący przynajmniej cztery punkty. Powtórz rysowanie jeszcze raz, aby potwierdzić. Ustal kod PIN jako alternatywną metodę odblokowania telefonu na wypadek, gdyby wzór został zapomniany. Kod PIN do odblokowania ekranu 2. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Kod PIN. Wprowadź przynajmniej cztery cyfry, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia. 55

60 Hasło odblokowania ekranu 2. Dotknij pozycji Blokada ekranu > Hasło. Wprowadź przynajmniej cztery znaki, wśród których jeden powinien być literą, następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia. Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowy Odbieranie i nadawanie sygnałów przez telefon może zakłócać działanie instrumentów pokładowych samolotu. W trakcie lotu należy telefon wyłączyć lub przełączyć w tryb lotniczy, zgodnie z zaleceniami załogi. W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier. Tryb samolotowy można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod: Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień. W polu Skróty dotknij pozycji Tryb samolotowy. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji Tryb samol.. Na ekranie głównym dotknij pozycji, a następnie karty Wszystko. W sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe dotknij pozycji Więcej, a następnie Tryb samolotowy, aby włączyć lub wyłączyć tryb lotniczy. Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku stanu widoczny jest symbol. Ustalanie kodu PIN karty SIM Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu. Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany przez operatora. W polu Wszystkie dotknij pozycji Zabezpieczenia. Dotknij pozycji Ustaw blokadę SIM. 56

61 4. Zaznacz pole wyboru Zablokuj kartę SIM. Jeśli telefon obsługuje dwie karty SIM, można wybrać osobne kody PIN dla każdej z nich. Wprowadź kod PIN i dotknij pozycji OK. Dotknij pozycji Zmień PIN do karty SIM, aby zmienić kod PIN. Na ogół karta SIM zezwala na kilka prób wprowadzenia kodu PIN, jeśli wpisano kod nieprawidłowy. Po wyczerpaniu tego limitu należy wprowadzić kod odblokowujący PIN (o nazwie PUK), otrzymywany od operatora. Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PUK jest także ograniczona. Po przekroczeniu tego limitu karta SIM zostanie trwale zablokowana. Szczegółowe informacje na temat tych limitów można uzyskać od operatora. Konfigurowanie konta Dodawanie konta 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Konta. Pozycji Dodaj Konto. Wybierz typ konta. Wykonuj instrukcje na ekranie, wprowadzając dane konta. Usuwanie konta 1. W sekcji Konta wybierz typ konta. Dotknij pozycji > Usuń konto, aby usunąć konto. Włączanie synchronizacji danych 1. Wybierz konto, z którego chcesz synchronizować. Dotknij przełącznika > Synchronizuj teraz, aby włączyć synchronizację danych. 57

62 Przywracanie ustawień fabrycznych Przywrócenie ustawień fabrycznych w telefonie powoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w szczególności informacji o kontach, ustawień systemu i aplikacji oraz pobranych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. W polu Wszystkie dotknij pozycji Kopia i kasowanie danych. Dotknij pozycji Ustawienia fabryczne > Resetuj telefon. Nastąpi przywrócenie fabrycznych ustawień i restart telefonu. Aktualizowanie telefonu Aktualizowanie telefonu przy użyciu nieautoryzowanego oprogramowania niezależnych producentów grozi uszkodzeniem telefonu i naruszeniem prywatności danych w telefonie. Aktualizację najlepiej jest wykonywać za pośrednictwem standardowej funkcji aktualizacji w telefonie lub przez pobranie oficjalnego pakietu z oficjalnej strony internetowej firmy Huawei. Podczas aktualizacji systemu może dojść do usunięcia wszystkich danych osobistych. Dlatego przed rozpoczęciem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Aktualizacja internetowa Przed wykonaniem aktualizacji w telefonie należy podłączyć telefon do sieci. W polu Wszystkie dotknij pozycji Aktualizacje systemowe. Dotknij pozycji Sprawdź aktualizacje. Wykonaj instrukcje na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje. Aktualizacja przez Internet może spowodować dodatkowe opłaty za transfer danych. Zalecane jest aktualizowanie tylko przez sieć Wi-Fi. 58

63 Ustawianie daty i godziny 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Data i czas. Na ekranie Data i czas można wykonać następujące czynności: Dotknij przełącznika Automatyczna data i czas, aby korzystać z czasu sieci lub ustawiać godzinę ręcznie. Dotknij przełącznika Automatyczna strefa czasowa, aby korzystać ze strefy czasowej sieci lub ustawiać strefę czasową ręcznie. Dotknij przełącznika Format 24-godzinny, aby przełączać się między 12- godzinnym i 24-godzinnym formatem godziny. Dotknij pozycji Wybierz format daty, aby wybrać sposób wyświetlania daty. Ręczne ustawienia daty i godziny mogą być niedostępne w przypadku niektórych operatorów. Zmiana języka systemu 2. W polu Wszystkie dotknij pozycji Język, klawiatura, głos. Dotknij pozycji Język. Wybierz język. Ułatwienia dostępu Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu, jak lupa albo powiększony rozmiar tekstu. Funkcje te można włączać lub wyłączać. W polu Wszystkie dotknij pozycji Ułatwienia dostępu. Wybierz ułatwienia dostępu, które chcesz włączyć. 59

64 Bezpieczeństwo użycia Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje na temat obsługi urządzenia. Zawiera również informacje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia uważnie przeczytaj te informacje Urządzenie elektroniczne Nie używaj urządzenia w miejscach, w których korzystanie z niego jest zabronione. Nie używaj urządzenia, jeżeli stwarzałoby to zagrożenie lub zakłócało działanie innych urządzeń. Zakłócanie działania sprzętu medycznego Przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w szpitalach i innych placówkach służby zdrowia. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione. Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na działanie aparatów słuchowych lub rozruszników serca. Więcej informacji udzieli usługodawca. Producenci rozruszników serca zalecają, aby odległość pomiędzy urządzeniem a rozrusznikiem wynosiła co najmniej 15 cm w celu wyeliminowania potencjalnych zakłóceń pracy rozrusznika. Jeśli używasz rozrusznika, używaj urządzenia po stronie przeciwnej względem rozrusznika i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni. Ochrona słuchu podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie słuchaj dźwięku na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas. Zbyt wysoki poziom głośności w zestawie słuchawkowym może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć to zagrożenie, obniż głośność do bezpiecznego i wystarczającego poziomu. Słuchanie głośnej muzyki w trakcie prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę kierowcy i zwiększać ryzyko wypadku. Miejsca przechowywania materiałów palnych i wybuchowych Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie przechowywane są materiały palne lub wybuchowe, na przykład na stacjach paliw, w składach paliw i 60

Alcatel-Lucent, początkowo produkowała telefony komórkowe pod koniec 1996 r. W 2005 r. spółka joint venture została rozwiązana, a TCL przejęło 45-procentowy udział Alcatela-Lucenta, a Alcatel Mobile Phones stał się spółką zależną należącą w całości do TCL. Nazwa marki została licencjonowana przez TCL. W 2010 roku Alcatel One Touch stał się marką korporacyjną. Ich urzędnik webstrona jest Alcatel. com.

Katalog podręczników użytkownika i instrukcji dotyczących produktów Alcatela można znaleźć poniżej. Produkty Alcatela są opatentowane i są znakami towarowymi pod tą marką Alcatel-Lucent.

Informacje kontaktowe:

Telefon: 1-855-368-0829

ADRES: Saturn Tower Leonard-Bernstein-Strasse 10 1220 Wiedeń

Szukaj

alcatel JOY Tab Kids 2 W skrócie Zacznijmy. Przeprowadzimy Cię przez proces uruchamiania i powiemy, gdzie znaleźć więcej informacji o tablecie i jego wspaniałych funkcjach. Konfigurowanie karty SIM Karta SIM (moduł identyfikacji abonenta) identyfikuje urządzenie w sieci bezprzewodowej. Nie musisz wyłączać…

Kontynuuj czytanie „Podręcznik użytkownika alcatel JOY Tab Kids 2”

www. alcatel-home. com Podręcznik użytkownika Telefony TMax 70 Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu przeczytaj ten podręcznik użytkownika KLAWISZE STACJI BAZOWEJ Dostęp do menu blokowania połączeń (długie naciśnięcie/klawisz blokowania połączeń) Klawisz ponownego wybierania Przycisk Usuń/Usuń Przycisk Lewy/Prawy Menu Przycisk Menu Zwiększ głośność głośnika Zmniejsz głośność głośnika Klawisz ustawień pamięci Przycisk kontrastu Przycisk wyjścia/lampy błyskowej Przycisk bezpośredniej pamięci Przycisk wzmocnienia dźwięku Książka telefoniczna …

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi telefonów Alcatel TMax 70”

Funkcja Alcatel S250 Easy Call-Block Opis produktu PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Podłączanie telefonu: Podłącz wtyczki do odpowiednich gniazd w stacji bazowej. Podłącz linię telefoniczną do gniazdka telefonicznego i włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Włóż baterie do słuchawki. Zanim zaczniesz korzystać z telefonu, ładuj baterie AAA w sposób ciągły przez 1 …

Kontynuuj czytanie „Alcatel S250 Easy Call-Block — instrukcja obsługi”

alcatel 2057 2057X składany telefon Bezpieczeństwo i środki ostrożności Ten produkt spełnia obowiązujące krajowe limity współczynnika SAR wynoszące 1. 6 W/kg. Konkretne maksymalne wartości SAR można znaleźć w sekcji Fale radiowe. Nosząc produkt lub używając go przy sobie, używaj zatwierdzonego akcesorium, takiego jak kabura, lub w inny sposób…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi składanego telefonu alcatel 2057 2057X”

IP15 Instrukcja obsługi IP15 Bezprzewodowy telefon VoIP Słuchawka Alcatel Temporis Podstawy mobilności Rozszerz swój system telefonii o wymagania swojej firmy, sparując dodatkową bezprzewodową słuchawkę DECT Alcatel IP15 Korzystaj z większego komfortu dzięki dużemu podświetlanemu wyświetlaczowi HD / długiemu mikrofonowi bezprzewodowemu żywotność baterii i najwyższa jakość…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi bezprzewodowego telefonu VoIP IP15 Alcatel Temporis”

Instrukcja obsługi smartfona alcatel 1 2021 Rozwiązywanie problemów Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, które pomogą Ci rozwiązać problem z urządzeniem: Aby zapewnić optymalne działanie, naładuj całkowicie baterię. Aby poprawić wydajność telefonu, usuń niepotrzebne files lub aplikacje w telefonie. Zaktualizuj oprogramowanie telefonu za pomocą aplikacji Aktualizacje. Możesz też dotknąć opcji Ustawienia…

Kontynuuj czytanie „Instrukcja obsługi smartfona alcatel 1 2021”

alcatel 2020X QG Wielojęzyczny V1 OVERVIEW Przycisk zasilania Ładowanie CJB71D0ALAAA Wydrukowano w Chinach

alcatel 1S 2021 Smartphone PRZEWODNIK SZYBKI START www. com Przycisk zasilania Wstecz Strona główna Najnowsze aplikacje

alcatel 1 telefon komórkowy OVERVIEW Przycisk zasilania Wstecz Strona główna Najnowsze aplikacje PRZED WYDRUKIEM PROSIMY O WAŻNE WARUNKI ŚRODOWISKA www. com

4 4 Zawiera znajomą instrukcję obsługi Flip Design Firma Alcatel dziękuje za zakup. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z wysokiej jakości komunikacji mobilnej. Aby uzyskać więcej informacji o telefonie lub pobrać pełną wersję instrukcji obsługi, odwiedź stronę https://us. com. W skrócie Zacznijmy. Poprowadzimy Cię przez…

Kontynuuj czytanie „Alcatel Go Flip 4 4 zawiera znajomy podręcznik użytkownika dotyczący projektowania Flip”

hp-support-head-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

Szukaj

hp-hero-support-search

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-detect-load-my-device-portlet
  hp-product-information-portlet

  Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

  Wybierz inny produkt

  Dodaj ten produkt do Mojego pulpitu

  Ten produkt został dodany do pulpitu

  hp-product-builder-portlethp-pdp-secondary-navigation-portlet

  hp-promotion-tiles-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-product-warranty-check

  Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika funkcji Ge Profile Prodigy Wsse4220