Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa

Canon Xl1sa to nowoczesny profesjonalny aparat cyfrowy, który został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych nagraniach filmowych. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa ułatwia użytkownikom skonfigurowanie tego aparatu w ciągu kilku minut. Zawiera on instrukcje dotyczące podłączania do komputera, ustawień kamery i tworzenia nagrań. Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa zawiera także wskazówki dotyczące używania kamery do tworzenia wysokiej jakości nagrań zarówno w studio, jak i na zewnątrz. Zawiera także informacje o ustawieniach i funkcjach, które można wykorzystać do tworzenia profesjonalnych nagrań wideo. Pozwala on użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości tego profesjonalnego aparatu i tworzyć wyjątkowe filmy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa

Wymagania dotyczące środowiska dla połączenia bezprzewodowego.

Przed podłączeniem drukarki do sieci należy potwierdzić następujące dwa elementy (A) i (B).

(A) Punkt dostępowy lub router (z obsługą standardu IEEE802. 11b/g/n)
Punkt dostępowy lub router to urządzenie z przełącznikiem, które łączy nie tylko urządzenia sieciowe (np. komputery i drukarki) z Internetem, ale także ustanawia połączenie między tymi urządzeniami.
Punkt dostępowy lub router musi być poprawnie skonfigurowany przed przejściem do następnego punktu.
(B) Komputer używany do obsługi drukarki musi być podłączony do sieci.
Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową.

Procedury dla połączenia bezprzewodowego

Aby korzystać z drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego, należy wykonać poniższe czynności.
Aby móc korzystać z drukarki w trybie połączenia bezprzewodowego mimo zestawienia połączenia USB, skonfiguruj ponownie połączenie bezprzewodowe zgodnie z poniższą procedurą.

1. Wybierz metodę konfiguracji sieci bezprzewodowej.
Aby korzystać z drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego, należy najpierw wybrać metodę konfiguracji sieci bezprzewodowej.

2. Przeprowadź konfigurację sieci bezprzewodowej z pulpitu operatora.
Przeprowadź konfigurację na podstawie metody konfiguracji wybranej w punkcie 1. za pomocą pulpitu operatora.

3. Zainstaluj oprogramowanie.
Zainstaluj oprogramowanie na komputerze używanym do pracy z drukarką.

4. Wykonaj wydruk testowy.
Sprawdź funkcję drukowania w sieci bezprzewodowej, aby upewnić się, że konfiguracja sieci bezprzewodowej przebiegła prawidłowo.

1.

Aby móc korzystać z drukarki w trybie połączenia bezprzewodowego, najpierw wybierz metodę konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

- Standardowa konfiguracja połączenia:
Skonfiguruj połączenie bezprzewodowe ręcznie.
W większości przypadków można utworzyć środowisko bezprzewodowe, korzystając z tej metody konfiguracji.

- Połączenie WPS:
Jeżeli używany punkt dostępu lub router obsługuje funkcję WPS, można zastosować tę metodę, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe z drukarką.
Upewnij się, że używany punkt dostępu lub router posiada przycisk WPS. pl/media/G0092547_tcm125-813407. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Jeśli używany punkt dostępu lub router ma oznaczenie WPS , obsługuje on funkcję WPS.

2. Skonfiguruj połączenie bezprzewodowe w zależności od metody konfiguracji

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie aplikacje.
 • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobrane opłaty za połączenie.

Ekrany odzwierciedlają system operacyjny Mac OS X w wersji 10. 7. W praktyce ekrany mogą wyglądać różnie, w zależności od używanego systemu operacyjnego.

1. Umieść dysk CD-ROM w napędzie komputera. pl/media/G0105125_tcm125-853694. png" data-aspect="0" width="100%"/>

WAŻNE
Jeśli kabel USB jest już podłączony, odłącz go. Jeśli na komputerze zostanie wyświetlony komunikat, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

2. pl/media/G0105819_tcm125-853771. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu. Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0070179_tcm125-715912. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM na pulpicie. pl/media/G0070180_tcm125-715913. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk Help (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

INFORMACJE POMOCNICZE
Jeśli zawartość dysku CD-ROM nie zostanie uruchomiona automatycznie:
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM na pulpicie.

3. Kliknij pozycję Change Connection Method (Zmień metodę połączenia). pl/media/G0105868_tcm125-853848. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Kliknij pozycję Network Connection (Połączenie sieciowe)

5. Kliknij pozycję Wireless Connection (Połączenie bezprzewodowe). pl/media/G0106592_tcm125-857916. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Postępuj zgodnie z instrukcjami i przejdź do czynności 6.

INFORMACJE POMOCNICZE
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, skorzystaj z menu „Troubleshooting” (Rozwiązywanie problemów) po prawej stronie. pl/media/G0105870_tcm125-853850. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6.
- Połączenie WPS:

Po wyświetleniu ekranu widocznego powyżej, po lewej stronie przejdź do czynności (A).
Po wyświetleniu ekranu widocznego powyżej, po prawej stronie przejdź do czynności (B).

(A) Kliknij pozycję Push Button Method (Metoda naciskania przycisków). pl/media/G0119067_tcm125-915736. png" data-aspect="0" width="100%"/>
-> Przejdź do czynności 7.

(B) Kliknij pozycję Other Methods (Inne sposoby). pl/media/G0119068_tcm125-915737. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij pozycję WPS. pl/media/G0105809_tcm125-853745. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Kliknij pozycję Other Methods (Inne sposoby). pl/media/G0119069_tcm125-915738. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij pozycję Standard setup (Konfiguracja standardowa). pl/media/G0105840_tcm125-853763. png" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aż zostanie wyświetlony poniższy ekran.
Konfiguracja połączenia sieciowego została zakończona.
Kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0105968_tcm125-853851. png" data-aspect="0" width="100%"/>

8. Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0106258_tcm125-853676. png" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0106259_tcm125-853677. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Instalacja oprogramowania (informacje)

Przejdźmy do instalacji oprogramowania.

1. Kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0119072_tcm125-913720. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie. Kliknij polecenie Dodaj drukarkę. pl/media/G0119073_tcm125-915739. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Znaki alfanumeryczne występujące po nazwie Canon serii xxx to nazwa usługi Bonjour urządzenia lub jego adres MAC.
 • Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, należy się upewnić, że są spełnione poniższe warunki.

- Urządzenie jest włączone.
- We wszystkich programach zabezpieczających funkcje zapory są wyłączone.
- Komputer jest podłączony do punktu dostępowego.

INFORMACJE POMOCNICZE
XXX: xxx oznacza nazwę modelu używanego przez użytkownika. Zaznacz opcję Canon xxx series Canon IJ Network i kliknij polecenie Add (Dodaj). pl/media/G0119074_tcm125-915740. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
W przypadku instalacji sterownika drukarki Canon w systemie Mac OS X i korzystania z drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego można wybrać opcję [Bonjour] lub [Canon IJ Network] w oknie dialogowym [Add Printer] (Dodaj drukarkę).
Jeśli wybrano opcję [Bonjour], komunikaty o pozostałej ilości atramentu mogą różnić się od wskazań w opcji [Canon IJ Network].
Canon zaleca używanie opcji [Canon IJ Network] do obsługi drukowania.

4. pl/media/G0119075_tcm125-915741. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Jeśli urządzenie nie zostanie wykryte, pojawi się okno dialogowe Check Printer Settings (Sprawdź ustawienia drukarki). W takim przypadku zapoznaj się z treścią sekcji [ Nie wykryto drukarki (został wyświetlony komunikat, że drukarka nie została znaleziona w sieci)].

5. Kliknij przycisk Exit (Zakończ), aby zakończyć instalację.
Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu. pl/media/G0105829_tcm125-853772. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX). pl/media/G0107789_tcm125-853854. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Koniec procedury konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

 • TS3300 series
 • Glosariusz
 • (Pojawia się w nowym oknie)
 • Wybierz metodę połączenia poniżej.

 • WPS

  Podłączenie do routera bezprzewodowego zgodnego z mechanizmem WPS

 • Połączenie WPS (kod PIN)

  Połączenie bezprzewodowe można też skonfigurować, korzystając z trybu WPS z metodą kodu PIN

  Połączenie WCN

  Połączenie bezprzewodowe można też skonfigurować za pomocą funkcji WCN (WCN-NET) w systemie Windows

  Połączenie WCN jest niedostępne na komputerach Mac.

 • Rozpocznij ponownie

  Góra strony

  © CANON INC. 2019

  Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego podłączenia i konfiguracji Canon Xl1sa