Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Hc 5590

Instalacja produktu AEG HC 5590 jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy jest ono dostępne w sklepie. Następnie należy wykonać kilka prostych kroków: wyjąć produkt z pudełka, zamontować go w wyznaczonym miejscu, podłączyć go do zasilania i połączyć z siecią Wi-Fi. Po zakończeniu instalacji należy zapoznać się z dołączonym do produktu dokumentem dotyczącym instalacji i użytkowania. Zawiera on ważne informacje dotyczące zasad używania produktu, a także instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania. Dokument ten powinien być wykorzystywany jako podstawa do eksploracji produktu i uzyskania maksymalnego wykorzystania jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Hc 5590

Pobierz i zainstaluj sterowniki, aplikacje i przydatne oprogramowanie do drukowania i skanowania do posiadanej drukarki HP.Można też znaleźć aktualizacje, które mogą obejmować usprawnienia wydajności, poprawki błędów i nowe funkcje.

Zalecane sterowniki, aplikacje i aktualizacje HP

Użyj tych zalecanych opcji, aby pobrać sterowniki drukowania, zainstalować aplikację HP Smart i znaleźć dodatkowe oprogramowaniei aktualizacje drukarki.

 • Aplikacja HP Smart: Udostępnia narzędzia do drukowania, skanowania, sprawdzania poziomów atramentu i konfigurowania drukarek w sieci bezprzewodowej.Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (aplikacja HP Smart) w celu uzyskania informacji.

 • Pełne wersje sterowników (komputery z systemem Windows i Mac): 123. com (w języku angielskim) jest wygodną usługą pobierania i instalowania sterowników druku i oprogramowania HP. Sterownik umożliwiawykonanie procesu podłączenia sieci lub kabla. Pakiet zawiera też oprogramowanie HP Scan.Pełna wersja sterownika i podstawowa wersja sterownika, oprogramowanie drukarki i aktualizacje (Windows, Mac oraz Linux): Pobieranie oprogramowania i sterowników HP opublikowane są wszystkie dostępne sterowniki, dodatkowe oprogramowanie do drukowania i skanowania, aktualizacje oprogramowaniaukładowego do większości drukarek i wersji systemów operacyjnych.Aplikacja HP Print for Chrome (komputery Chromebook): Zainstaluj HP Print dla Chrome (w języku angielskim), aby skonfigurować drukowanie przez USB i bezprzewodowe za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome.Aby drukować za pomocą aplikacji, nie trzeba pobierać żadnych sterowników druku ani oprogramowania z witryny HP ani Google.Aktualizacje oprogramowania układowego drukarki: Przejdź do Aktualizacja oprogramowania układowego drukarki HP, aby uzyskać dostęp do informacji o aktualizowaniu bezpośrednio z poziomu drukarki, lub pobierz i zainstaluj oprogramowanieukładowe z poziomu komputera.

Aplikacje i rozwiązania do druku mobilnego (Android, Apple iOS)

Zainstaluj aplikację lub wtyczkę HP, aby skonfigurować drukarkę za pomocą smartfona lub tableta albo użyj Apple AirPrint.

  Aplikacja HP Smart: Przejdź do (w języku angielskim), aby zainstalować aplikację na smartfonie lub tablecie z systemem Android lub Apple. Aplikacja udostępnianarzędzia do drukowania, skanowania, sprawdzania poziomów atramentu i konfigurowania drukarek w sieci bezprzewodowej.Wtyczka HP Print Service (Android): Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (Android), aby pobrać wtyczkę i połączyć z drukarką.AirPrint: Przejdź do Konfiguracja drukarki HP (Apple AirPrint dla iPhone, iPad), aby uzyskać więcej informacji o wbudowanym rozwiązaniu drukowania Apple dla systemów iOS i iPadOS.

  Często zadawane pytania

  Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

  Dlaczego nie mogę podłączyć drukarki bezprzewodowej lub drukować za pośrednictwem sieci?

  Jeżeli drukarka nie jest wykrywana podczas instalacji oprogramowania lub gdy zadania drukowania bezprzewodowego nie powiodąsię, sprawdź problemy z siecią i wymagania dotyczące konfiguracji.

   Słabe połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera bezprzewodowego, a następnie sprawdź, czy jakość sygnałujest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeżeli połączenieWi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie. Odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund, a następnie ponowniepodłącz przewód.Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij menu panelu sterowania lub naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb uśpienia i przełączyć drukarkę w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdyurządzenie jest gotowe.Sprawdź stan połączenia drukarki: Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputerlub urządzenie przenośne. Jeżeli obok ikony Sieć bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Jeżeli kontrolka jest wyłączona lub miga, oznacza to, że drukarka jestodłączona od sieci.Ponownie podłącz drukarkę do sieci:

    Drukarki z ekranami dotykowymi: Uruchom Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej z menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia lub Konfiguracja sieci. Wybierz nazwę sieci, a następnie wprowadź hasło, aby nawiązać połączenie.

    Drukarki bez ekranów dotykowych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa na drukarce, aż kontrolka zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze. Wskaźnik na drukarce przestanie migać po nawiązaniu połączenia.Uruchom urządzenia ponownie: Ponownie uruchom drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne, aby usunąć ewentualne błędy.Wydrukuj raport z testu sieci bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klienta HP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.Włącz funkcję Bluetooth podczas konfiguracji drukarki (tylko systemy Android i iOS): Aplikacja HP Smart wykorzystuje technologię Bluetooth do lokalizowania drukarki i konfigurowania połączenia bezprzewodowegoz siecią.

    Co zrobić, jeżeli instalacja sterownika nie pozwoliła rozwiązać problemu z drukarką?

    Jeżeli występują problemy z drukowaniem lub skanowaniem, takie jak niska jakość wydruków, problemy z połączeniem bezprzewodowym,lub wyświetlane są komunikaty o błędzie, aktualizacja sterownika lub oprogramowania układowego drukarki może nie rozwiązaćproblemu.

    Przejdź do Obsługa klienta HP, wprowadź nazwę i numer modelu drukarki, a następnie przeszukaj lub znajdź dokument dotyczący danego problemu.

    Jakie są rodzaje sterowników i aplikacji na stronie sterowników i oprogramowania HP do pobrania?

    Może być dostępny więcej niż jeden sterownik lub aplikacja dla posiadanej drukarki HP. Skorzystaj z poniższych wskazówek,aby określić elementy do zainstalowania.Pełna wersja sterownika: Zalecana, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości drukarki HP. Zawiera instrukcje instalacji i konfiguracji połączenia,a także narzędzia do zarządzania ustawieniami drukarki, wykonywania czynności konserwacyjnych i sprawdzania poziomów atramentu.Dostarczana z dodatkowym oprogramowaniem.Sterownik podstawowy: Rozwiązanie zawierające tylko sterownik zapewniający podstawowe funkcje drukarki, w tym obsługę większości aplikacji dlasystemu Windows, Mac i innych firm. Mniejszy rozmiar pliku do pobrania umożliwia szybsze pobieranie. Sterownik obsługuje większośćkomputerów, które nie spełniają minimalnych wymagań systemowych pełnego sterownika.Aplikacja HP Easy Start (Mac): Aplikacja instalacji sterownika upraszczająca proces pobierania i instalacji na większości wersji systemu operacyjnego Mac.Lokalizuje i instaluje najlepszy dostępny sterownik i oprogramowanie, przeprowadzając użytkownika przez proces konfiguracjipołączenia.Sterownik Plug and Play: Automatycznie instaluje sterownik drukarki i port USB, a także zapewnia obsługę podstawowych funkcji drukarki.Sterownik typu Host Based: Wykorzystuje komputer do przetwarzania pewnych zadań drukowania, których drukarka nie jest w stanie wykonać.Sterownik drukarki PostScript: Oprogramowanie PostScript firmy Adobe pośredniczy we współpracy z drukarką, zapewniając wyrazistą grafikę wydruków i obsługęwielu czcionek druku.Sterownik PCL6 USB: Zapewnia podstawowe funkcje wielu drukarek HP bez pobierania oddzielnych sterowników dla każdego modelu.

Zobacz poniższy poradnik dla AEG HC 5590. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG HC 5590, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG HC 5590. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG HC 5590 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG HC 5590

Strona: 1

Język polski26Instrukcja obsługiDziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, żekorzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.Ogólne wskazówki bezpieczeństwaPrzed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnieprzeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartągwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenieinnej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnegocelu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenieto nie zostało przewidziane do użytku w ramach działal-ności gospodarczej.Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszętrzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniegopromieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypad-ku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrychkrawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymidłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszęnatychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtycz-kę, nie za przewód).• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chceciePaństwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszęzawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać beznadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenienależy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową zgniazda.• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabelsieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należyprzestać korzystać z urządzenia.• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemulecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodze-niu, to powinien on być wymieniony u producenta lub wspecjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wska-zówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania”.Dzieci i osoby niepełnosprawne• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,kartony, styropian itp. ).OSTRZEŻENIE!Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-stwo uduszenia!• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tymdzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzeniaprzez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzoremopiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczącychużywania urządzenia.• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.Symbole użyte w tej instrukcji obsługiWażne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika sąspecjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:OSTRZEŻENIE:Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje napotencjalne ryzyka obrażeń.UWAGA:Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lubinnych przedmiotów.WSKAZÓWKA:Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.Specjalne wskazówki związane z bez-pieczną obsługą tego urządzeniaSymbole na produkcieNa produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i infor-macyjne:OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI PORAŻENIAELEKTRYCZNEGO!Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien,umywalek lub innych pojemników z wodą.• Jeśli urządzenie używane jest w łazience, to po jegoużyciu proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ponieważwoda w pobliżu aparatu stanowi niebezpieczeństwo.Uwaga ta odnosi się również do wyłączonego urządze-nia.• W czasie pracy wygładzarka do włosów nagrzewa się!Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!• Po użyciu aparatu proszę zawsze wyciągać wtyczkę zgniazdka.• Przed czyszczeniem i schowaniem urządzenia poczekajaż ostygnie!Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowaniew obwodzie elektrycznym łazienki urządzenia ochronnegoprądowego (RCD) z prądem pomiarowym nie większym niż30 mA. Proszę zasięgnąć porady autoryzowanego instalatoraurządzeń elektrycznych.

Strona: 2

Język polski 27Przegląd elementów obsługi1 Zatrzask do ustawień kąta2 Wyświetlacz, podświetlenie (niebieskie, czerwone,zielone)3 Przycisk „+” do ustawień temperatury4 Przycisk „-” do ustawień temperatury5 Wyłącznik głównyPrzed pierwszym użyciem• Proszę usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.• Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy może być odczu-walny słaby specyficzny zapach. Dlatego należy włączyćurządzenie na ok. 10 minut bez prostowania włosów.Zapewnij odpowiednią wentylację!Regulacja kąta w płycie grzewczejW celu ergonomicznego użycia urządzenia przez osobyprawo- oraz leworęczne, płyty grzewcze mogą być obróconedo 30° na lewo i na prawo.1. Podnieść pierścień ustawienia na zatrzasku w celu regula-cji kąta (1) i obrócić w lewo o 90°.2. Obrócić płytę grzewczą o 15° lub 30° na lewo lub naprawo. Użyć kątów wydrukowanych na boku w celu orien-tacji.3. Aby zamocować płyty grzewcze, obrócić zatrzask w celuregulacji kąta o 90° w prawo i docisnąć pierścień ustawieńponownie do dołu.4. Ustawić kąt kolejnej płyty grzewczej jak opisano w krokach1 do 3.Uruchomienie urządzenia1. Kabel należy całkowicie odwinąć.2. Proszę podłączyć wtyczkę do przepisowo zainstalowane-go gniazdka 230 V, 50 Hz.3. Przycisnąć i przytrzymać przycisk wł / wył (5) przez 3 sekun-dy, aby włączyć urządzenie.• Urządzenie jest uruchamiane z ustawieniem 140 °C.• Wyświetlacz (2) pokazuje bieżącą temperaturę.4. Wybierz temperaturę z zakresu od 140 °C do 200 °C:• Przy użyciu przycisku „-” można obniżać temperaturęco 10 °C.• Przy użyciu przycisku „+” można podwyższaćtemperaturę co 10 °C.• Wyświetlacz (2) podświetla się na niebiesko podczaspodwyższania lub obniżania temperatury.• Wyświetlacz (2) podświetla się na czerwono podczasnagrzewania lub chłodzenia.• Wyświetlacz (2) podświetla się na zielono, gdy osiągnię-ta jest ustawiona temperatura.Zastosowanie• Wybierz żądaną temperaturę, tak jak opisano wcześniej.• Urządzenie proszę używać wyłącznie do suchych włosów.• Proszę wziąć jedno pasemko, wyciągnąć je ostrożnie dodołu i naprężyć.• Pozostałe włosy proszę najlepiej upiąć do góry lub spiąć.• Zanim zacisną Państwo połowy na ok. 5 sekund, pole-camy upewnić się, że pozycja jest dobra. Proszę zawszezaczynać od nasady włosów i prowadzić urządzenie wkierunku ich końców.• By uzys-kać jednolity wygląd, ważne jest, by następnepasemka spadały w jednej linii.Funkcja jonizacji dzięki turmalinowej powłoce-Redukcja zjawiska elektryzowania się włosówEfekt zapobiegania elektryzowaniu się włosów ułatwia styliza-cję. Włosy nie wysuszają się, stają się gładkie i błyszczące.Wyłączanie• Nacisnąć i przytrzymać przycisk wł/wył (5) przez 3 sekundy,aby wyłączyć urządzenie.• Wyciągnij wtyczkę sieciową.• Przed sprzątnięciem urządzenia należy je pozostawić dowystygnięcia! Ustawić urządzenie na boku.Wyłącznik bezpieczeństwaUrządzenie posiada wyłącznik bezpieczeństwa. W razie, gdyzapomnimy o wyłączeniu urządzenia po użyciu, to wyłącza sięono automatycznie po ok. 60 minutach od czasu ostatniegonaciśnięcia przycisku.Czyszczenie i Pielęgnacja• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąćwtyczkę z gniazdka.• Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać wwodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycz-nego lub pożaru.• Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnychprzed-miotów.• Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.• Obudowę proszę czyścić przy pomocy miękkiej, suchejściereczki – bez dodatkowych środków czyszczących.• Płyty grzejne czyść lekko zwilżoną szmatką. W raziepotrzeby mogą Państwo zastosować zwykły środek dozmywania naczyń.• Po każdym czyszczeniu dobrze wysusz płyty grzejne!

Strona: 3

Język polski28Dane techniczneModel:................................................................................... HC 5590Napięcie zasilające:.................................................... 230 V~, 50 HzPobór mocy:................................................................................ 50 WStopień ochrony:............................................................................... IIMasa netto:.............................................................................. 0, 53 kgZastrzega się prawo do zmian technicznych!Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywyniskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.Ogólne warunki gwarancjiProducent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji nazakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od datyzakupu urządzenia.W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatniewymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymianabędzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrotceny zakupu urządzenia.Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełniafunkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiegostanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowaniaatmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługiniezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolneod wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówkitylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnegourządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i woryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawi-dłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, datasprzedaży urządzenia).Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenieRzeczpospolitej Polskiej.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawyz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedażykonsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z2002 r. Nr 141, poz. 1176).UsuwanieZnaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektryczny nienależy do śmieci domowych.Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianych dozdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzętelektryczny, którego już nie będą Państwo używać.Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych na-stępstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających wpływna środowisko i zdrowie ludzi.Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, dorecyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętuelektrycznego i elektronicznego.Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo wswoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.

Marka:
AEG
Produkt:
Lokówki
Model/nazwa:
HC 5590
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Węgierski, Ukraiński

Powiązane produkty AEG HC 5590

• Nie umieszczać produktów łatwopalnych

ani przedmiotów nasączonych

łatwopalnymi produktami w pobliżu lub na

urządzeniu.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uszkodzeniem

urządzenia.

• Nie stawiać gorących naczyń na panelu

sterowania.

• Nie kłaść gorących pokrywek na szklanej

powierzchni płyty grzejnej.

• Nie dopuszczać do wygotowania się

potrawy.

• Należy uważać, aby nie dopuścić do

upadku urządzenia lub naczyń na

urządzenie. Powierzchnia może ulec

uszkodzeniu.

• Nie włączać pól grzejnych z pustym

naczyniem lub bez naczynia.

• Nie kłaść folii aluminiowej na urządzeniu.

• Naczynia z żeliwa, aluminium lub z

uszkodzonym dnem mogą zarysować

powierzchnie szklane/ceramiczne. Należy

zawsze podnosić te przedmioty, gdy

trzeba je przesunąć na powierzchnię

gotowania.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie

zastosowań kuchennych. Urządzenia nie

wolno stosować do innych celów, np. do

ogrzewania pomieszczenia.

2. 4 Konserwacja i czyszczenie

• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni

urządzenia, należy regularnie ją czyścić.

• Przed rozpoczęciem czyszczenia

urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać,

aż ostygnie.

• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod

ciśnieniem ani parą wodną.

3. INSTALACJA

Patrz rozdział dotyczący

bezpieczeństwa.

3. 1 Przed instalacją

Przed przystąpieniem do instalacji płyty

grzejnej należy zapisać poniższe informacje

264

POLSKI

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie obojętne

detergenty. Nie używać produktów

ściernych, myjek do szorowania,

rozpuszczalników ani metalowych

przedmiotów. 5 Usługi

• Aby naprawić urządzenie, należy

skontaktować się z autoryzowanym

centrum serwisowym. Należy stosować

wyłącznie oryginalne części zamienne.

• Informacja dotycząca oświetlenia w

urządzeniu i elementów oświetleniowych

sprzedawanych osobno jako części

zamienne: Zastosowane elementy

oświetleniowe są przystosowane do pracy

w wymagających warunkach fizycznych

(temperatura, drgania, wilgotność) w

urządzeniach domowych lub są

przeznaczone do sygnalizacji stanu

działania urządzenia. Nie są one

przeznaczone do innych zastosowań i nie

nadają się do oświetlania pomieszczeń

domowych. 6 Utylizacja

Zagrożenie odniesieniem

obrażeń lub uduszeniem.

• Aby uzyskać informacje dotyczące

prawidłowej utylizacji produktu, należy

skontaktować się z lokalnymi władzami.

• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Odciąć przewód zasilający blisko

urządzenia i oddać do utylizacji.

umieszczone na tabliczce znamionowej.

Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej

części płyty grzejnej.

Numer seryjny...........................

Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Hc 5590

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Hc 5590

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu Aeg Hc 5590